Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Jej portret. Jego Portret. Ich portret” ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących w wieku od 8 do 20 lat. Tematem konkursu jest portret kobiety, mężczyzny (w każdym wieku). Technika wykonania zdjęcia dowolna. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

Termin nadsyłania fotografii na konkurs: 28 lutego 2018 r.

Prace należy nadsyłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9a, 09 - 400 Płock

 

Regulamin
V edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego
Jej portret. Jego Portret. Ich portret

 

 1. Tematem konkursu jest portret kobiety, mężczyzny (w każdym wieku).

 2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących w wieku od 8 do 20 lat.

 3. Technika prac jest dowolna. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu 1 pracę.

 4. Uczestnicy przesyłają prace (czarno-białe lub kolorowe) w formie wydruku lub odbitki fotograficznej o wymiarach minimum 20 x 30 cm oraz na nośniku elektronicznym (plik w formacie TIF lub JPG w rozdzielczości min. 300 dpi). Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska autora (bez polskich znaków) Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia. Na odwrocie pracy w formie wydruku lub odbitki należy podać imię i nazwisko autora pracy.

 5. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.

 6. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów i mogą być dalej prezentowane.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe) z zachowaniem praw autorskich.

 8. Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność starannego zabezpieczenia wysłanych odbitek/wydruków przed uszkodzeniem w czasie transportu (usztywnione opakowania) i nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne zniszczenie lub zaginięcie. Prace uszkodzone/pogniecione nie będą mogły wziąć udziału w wystawie pokonkursowej.

 9. Terminarz konkursu: przesłanie prac do 28 lutego 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego); wirtualne rozstrzygnięcie konkursu: 12 marca 2018 roku.

 10. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK (www.mdk-plock.pl) oraz na Facebooku. Laureaci nagrody otrzymają drogą pocztową.

 11. Prace należy nadsyłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9a, 09 - 400 Płock.

 12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


 

karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 8-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny