Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

KOKOFY 2018 – Konkurs Krótkich Filmów o Wsi

Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest skierowany do amatorów, jak również do profesjonalistów i miłośników filmu, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów).Warunkiem uczestnictwa w konkursie krótkich filmów o wsi „Kokofy” jest wykonanie filmu o tematyce wiejskiej.


Nadesłany film powinien dotyczyć jednej z poniższych kategorii:
- fabuła,
- forma
- mini dokument


Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace w podanych wyżej kategoriach.

Czas trwania filmu 60 sekund.Film powinien zawierać w sobie elementy, pozwalające na jednoznaczne powiązanie go z kultura wiejską. Nabór filmów twa do 25 czerwca 2018 roku. Prace można przesyłać za pośrednictwem strony folkfilm.pl, w przypadku trudności z przesłaniem filmu w ten sposób organizatorzy dopuszczają możliwość nagrania filmu na nośniku (pendrive, DVD).


W poniższych kategoriach Jury przede wszystkim będzie zwracało uwagę na:
Fabuła
- budowanie postaci,
- spójność narracji,
- elementy tragiczne, humorystyczne, suspensu, etc.,
- wzbudzenie emocji,
- umiejętność zaangażowania widza w opowiadaną historię.
Forma
- efekty wizualne,
- twórcze wykorzystanie materiału i dostępnych narzędzi,
- elementy struktury (spójność wizji artystycznej, konstrukcja kadru etc.).
Mini dokument:
- istotność problemu społecznego, ekologicznego, tożsamościowego, patologii, etc.,
- nowatorstwo ujęcia tematyki,
- oryginalność wskazanego problemu.
kokofy_newKonkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 7 lipca

Nagrody: pieniężne

Przedział wiekowy: konkurs otwarty

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny