Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs filmowy pt. „Człowiek i środowisko – walka czy pokojowe współistnienie”

Konkurs pt. „Człowiek i środowisko – walka czy pokojowe współistnienie” na wykonanie animacji lub formy filmowej o czasie trwania nie przekraczającym 15 min. Tematem konkursu są przykłady wpływu środowiska na życie człowieka lub przekształcania środowiska przez człowieka dla swoich potrzeb.

Celem projektu „Człowiek i środowisko – walka czy pokojowe współistnienie” jest wywołanie refleksji u dzieci i młodzieży na temat współzależności człowieka i środowiska, w którym funkcjonuje. Atrakcyjna forma przybliżenia przykładów wpływu środowiska na życie człowieka lub przekształcania środowiska przez człowieka dla swoich potrzeb, zachęca do kreatywnego podejścia w konstruowaniu przekazu. Zaproponowana formuła konkursu filmowego tj. animacja lub forma filmowa o czasie trwania nie przekraczającym 15 min., promuje zastosowanie technik multimedialnych do tworzenia tych narracji.
Tematem konkursu są przykłady wpływu środowiska na życie człowieka lub przekształcania środowiska przez człowieka dla swoich potrzeb.


Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież, zgłaszająca swoje prace indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły, ośrodka kultury, świetlicy itp. Do konkursu mogą być zgłoszone prace wykonane indywidualnie jak i zespołowo. Zarówno uczestnicy indywidualni jak i zespoły mogą nadesłać tylko po jednej pracy. Uczestnik indywidualny może jednak być również współtwórcą pracy zespołowej.


Technika wykonania pracy: pod pojęciem animacji filmowych organizatorzy rozumieją filmy animowane, zrealizowane dowolną techniką animacji: animacja rysunkowa, lalkowa, plastelinowa, 3D i inne, przy zastosowaniu technik komputerowych lub tradycyjnych. Jako film rozumiemy też cykl ilustracji sekwencyjnych/zdjęć z „żywego planu” przedstawiających historię następującą po sobie, (opcjonalnie opatrzonych tekstem) połączonych w jedną prezentację. Przykładem tego typu realizacji są bajki prezentowane na rzutnikach slajdów.


Prace należy dostarczyć na adres:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin

lub


z dopiskiem Dzień Ziemi 2018 – konkurs filmowy.


Termin nadsyłania prac - 6 kwietnia 2018 r.


Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy na podany adres, w formie elektronicznej na adres e-mail lub przesłanie linku do pobrania pracy z serwisu internetowego.Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 13.04.2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: od 7 lat

Region: Polska

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy