Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

KONKURS NA KOMIKS – „GWIAZDA POLSKI. BALONEM DO STRATOSFERY”

Muzeum Historyczne w Legionowie ogłasza ogólnopolski konkurs na komiks pt. „Gwiazda Polski. Balonem do stratosfery”, towarzyszący obchodom 80. rocznicy Pierwszego Polskiego Lotu Stratosferycznego.

Zapraszamy uczniów klas 4-8 podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wykonania komiksu przedstawiającego historię balonu „Gwiazda Polski” i polskiej próby podboju stratosfery!

Format prac A4 lub A3.
Technika wykonania dowolna plastyczna (bez grafiki komputerowej), kolorystyka prac dowolna.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.

Prace  wraz  z  formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres Muzeum  Historycznego  w  Legionowie, ul. A.  Mickiewicza  23, 05-120  Legionowo,  z  dopiskiem  „Gwiazda  Polski. Balonem  do stratosfery” do dnia 5 października 2018 r.

Kontakt do osoby prowadzącej: Malwina Piorun – (22) 784 59 88, malwina.piorun@muzeum.legionowo.pl

 

Regulamin konkursu – „Gwiazda Polski. Balonem do stratosfery”

Karta zgłoszeniowa do konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12 października 2018 r.

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 11-18 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny