Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs na planszę komiksową „Bohater z wąsem”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na komiks o historii z życia Marszałka.

Dla kogo:

Uczniowie szkół podstawowych klas 1-8 (w trzech kategoriach: klasy 1-3, 4-6, 7-8)

Kryteria:

Każdy uczestnik może nadesłać jedną planszę. Technika wykonania pracy powinna odpowiadać zasadom tworzenia komiksów. Tematyka prac powinna być związana z jednym zagadnieniem z życia J. Piłsudskiego (inspiracji uczestnicy mogą szukać na stronie bloga  Muzeum). Format pracy: papier lub karton formatu A4 lub A3.

Prace należy na odwrocie opisać: imię i nazwisko autora pracy oraz klasa do której uczęszcza; nazwa i adres szkoły).

Oryginały prac wraz z podpisanym oświadczeniem o udziale małoletniego w konkursie należy przesłać na adres:

Muzeum Józefa Piłsudskiego
Biuro: Ul. Dominikańska 25
02-738 Warszawa

z dopiskiem: „Bohater z wąsem” w terminie do 30.XI.2018 (decyduje data stempla operatora pocztowego). Ogłoszenie wyników 7 grudnia 2018.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 7.12.2018

Nagrody: rzeczowe: tablety graficzne , profesjonalne przybory do rysowania

Przedział wiekowy: klasa 1-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny