Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Obrazki z dawnej wsi” – MOJA INSPIRACJA

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Obrazki z dawnej wsi – MOJA INSPIRACJA

Edycja 2017/2018

1. Organizator

Muzeum Okręgowe w Pile im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, Dział Upowszechniania, tel. 67 211-07-89, oswiata@muzeum.pila.pl

2. Cel konkursu

Zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą ludową Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej, a także poszerzenie wiedzy na temat zbiorów etnograficznych i zabytków architektury ludowej zgromadzonych w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią – oddziału Muzeum Okręgowego w Pile.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat

- konkurs dotyczy Muzeum Kultury Ludowej w Osieku

- wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych tematycznie zainspirowanych wizytą w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku lub w galerii na muzealnej stronie internetowej (www.muzeum.pila.pl w zakładce „galeria”) .

Tematem pracy może być: eksponat, wnętrze, zdarzenie muzealne, np. impreza plenerowa, impreza edukacyjna, wystawa.

- technika wykonywanych prac jest dowolna

- format pracy nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 (prace przestrzenne i laminowane nie będą brane pod uwagę podczas oceny)

- praca powinna zawierać czytelne informacje: imię i nazwisko autora dane kontaktowe: adres, numer telefonu (w przypadku zgłoszenia indywidualnej pracy osoby niepełnoletniej prosimy podać adres do korespondencji opiekuna) wiek autora tytuł pracy i nazwę konkursu

4. Termin

Prace należy przesłać do dnia 16 lipca 2018 roku na adres:

Muzeum Okręgowe
Ul. Browarna 7
64-920 Piła

5. Wyniki konkursu

Ogłoszone zostaną 10 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Pile www.muzeum.pila.pl

Osoby nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy zostaną powiadomione drogą pocztową.

6. Nagrody

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-14 lat, 15-19 lat

Uroczyste podsumowanie z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się podczas imprezy plenerowej „Pożegnanie lata” w skansenie w Osieku 9 września 2018 roku (niedziela).

Prace nagrodzone i wyróżnione będzie można oglądać na pokonkursowej wystawie w skansenie do 29 grudnia 2018 r.

Prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Pile).

 

Regulamin konkursu Obrazki z dawnej wsi-Moja inspiracja 2017/2018

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny