Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Regulamin

 

REGULAMIN

Organizatorem konkursu jest Ostrzeszowskie Centrum Kultury

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie  NAJDŁUŻSZEGO ŁAŃCUCHA CHOINKOWEGO w dowolnej technice.
W ocenie będzie także brana pod uwagę estetyka, staranność wykonania i pomysłowość.

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest aktywizacja dzieci w wieku przedszkolnym, kultywowanie tradycji świątecznych, zachęcenie dzieci do twórczości plastycznej, rozwijającej wyobraźnię i umiejętności manualne.

WARUNKI UCZESTNICTWA

- konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych z terenu miasta  i gminy Ostrzeszów
- do konkursu zostaną przyjęte wyłącznie prace grupowe
-prace z opisem zawierającym nazwę grupy i adres przedszkola oraz długość łańcucha należy dostarczyć do dnia 12 grudnia 2012  do Działu Merytorycznego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
- prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji
- do każdej pracy powinna być załączona karta zgłoszeniowaOCENA

-  spośród nadesłanych prac powołana przez  organizatora komisja konkursowa /jury/wyłoni laureatów I, II, III miejsca
- jury w ocenie będzie brać pod uwagę przede wszystkim: oryginalność, estetykę wykonania, atrakcyjność, długość łańcucha  i ogólne wrażenie artystyczne
- ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, na terenie Kazimierzowskiej Baszty w dniu 16 grudnia br. o godz.16.00
- nagrodzone łańcuchy stanowić będą dekorację choinki na Jarmarku Bożonarodzeniowym
- laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody w postaci koszy ze słodyczami
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: kosz słodyczy dla laureatów konkursu ;)

Przedział wiekowy: 4-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: grupowy