Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny „Nasi Sąsiedzi – PODNIEBNE WARIACJE” 2019

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie w ramach współpracy transgranicznej pomiędzy miastami Vranov nad Topl’ou i Rzeszowem zaprasza dzieci i młodzież z województwa podkarpackiego (Polska), kraju preszowskiego (Słowacja) oraz miast partnerskich dla Rzeszowa na Słowacji do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „NASI SĄSIEDZI – PODNIEBNE WARIACJE”.  Prace powinny nawiązywać do tematyki konkursu, czyli dotyczyć szeroko rozumianych podniebnych wariacji (od motyli, przez balony po samoloty, interpretacja tematu należy do uczestników).

Prace będą oceniane i nagradzane w 3 kategoriach wiekowych:
I kat. 7 – 10 lat
II kat. 11 – 14 lat
III kat. 15 - 18 lat

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę, wykonaną w dowolnej technice plastycznej płaskiej - np. collage, malarstwo, rysunek, grafika, tkanina artystyczna.
Na konkurs NIE BĘDĄ przyjmowane prace przestrzenne, wyklejane z plasteliny i podobnych materiałów oraz prace zbiorowe.

Każda szkoła/placówka może przekazać na konkurs do 10 prac (łącznie). Termin nadsyłania prac mija 8 marca 2019 r. (decyduje data wpływu na adres Organizatora)

Opisane prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać lub przekazać na adres:

 

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Osmeckiego 51
35-506 Rzeszów

z dopiskiem „Nasi sąsiedzi”

 

Formularz zgłoszeniowy 2019 PL

Metryczka do pracy 2019 PL

Zgoda na wizerunek 2019 PL

Regulamin konkursu 2019 PL

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-18 lat

Region: woj. podkarpackie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny