Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs Plastyczny „Piękno drzemiące w wulkanach”

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy związanej z wulkanami lub procesem wulkanicznym. Technika wykonania prac: dowolna plastyczna
Format pracy: A3 (praca może przybrać postać komiksu lub historyjki, o objętości do 2 kartek A3).


Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 kwietnia 2014 roku.PIĘKNO DRZEMIĄCE W WULKANACH


KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU OD 6 DO 16 LAT


Edycja III – 2014 r.


REGULAMIN

  1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.

  2. Inspiracją pracy powinien być dowolnie wybrany obiekt, mający związek z wulkanem lub procesem wulkanicznym.

  3. Pracę należy wykonać w formacie A3 (duży blok), dowolną techniką plastyczną (farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne).

  4. W pracy należy zaprezentować np: minerały, skały, proces geologiczny, górę lub stożek wulkaniczny, budowę wulkanu, erupcję wulkanu, materiały wulkaniczne wyrzucone z głębi ziemi, ślady, efekty i pozostałości działalności wulkanicznej itp. Może przybrać charakter historyjki lub komiksu (do 2 stron kartki A3).

  5. Praca powinna być wykonana osobiście i według własnego pomysłu, nie może być skopiowana z Internetu, innej pracy plastycznej, książki itp.

  6. Karta zgłoszenia powinna być czytelnie wypełniona i przyklejona na odwrocie pracy. Prace bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

  7. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

  8. Prace należy złożyć lub przesłać do 11 kwietnia 2014 r. (koszty przesyłki pokrywa uczestnik), na adres Muzeum Złota  lub Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji (Sekretariat).

  9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac w transporcie pocztowym (prace konkursowe należy przesyłać i zabezpieczyć tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu).

  10. Prace oceniane będą według następujących kategorii:


I kategoria – 6 - 8 lat

II kategoria – 9 - 12 lat

III kategoria – 13 - 16 lat

IV kategoria - Dzieci specjalnej troski.

11.       Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach do 30 kwietnia 2014 r.,

          12.       Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu, w    wyjątkowych sytuacjach prace mogą zostać zwrócone, ale należy je odebrać osobiście.


          13.       Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość eksponowania prac oraz ich

publikowania.

14.       Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu.

 

ORGANIZATORZY KONKURSU :

Muzeum Złota w Złotoryi, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji.

 

ADRES :

Muzeum Złota                                           Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

ul. Zaułek 2                                                 pl. Reymonta 5

59-500 Złotoryja                                         59-500 Złotoryja

tel. 76/8782985                                           tel. 76/8783374

e-mail: muzeumzlota@o2.pl

INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Agnieszka Grocka
Ewa Maciejewska
tel. 76/8782985

 

 

regulamin i karta zgłoszenia

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin ogłoszenia wyników: do końca kwietnia 2014 r.

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki