Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs Plastyczny „Pomorze – dawniej i dziś”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym „Pomorze - dawniej i dziś”, poświęconym historii Pomorza i Polski. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (mogą w nim wziąć również udział podopieczni placówek szkolno-wychowawczych) z terenów województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Jego finał odbędzie się 10 V 2019 r. w ramach V Słupskiego Festiwalu Historycznego. Pula nagród wynosi 3000 złotych. Prace konkursowe należy przesłać do 5 IV 2019 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym załączonym do regulaminu.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
• temat   pracy   konkursowej-„Pomorze-dawniej  i  dziś”. Prace  mogą  przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla historii Polskii Pomorza;
• format –praca konkursowa o dowolnym rozmiarze,
• technika wykonania pracy – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in.  obraz,  grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
• materiały–papier,tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
• praca ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
• udziału  w  konkursie  nie  mogą  brać  prace  prezentowane  w  innych  konkursach plastycznych, wystawach itp

Szkoła/placówka powinna dokonać zgłoszenia udziału w konkursie do 5.04.2019r.

Miejscem  zgłoszenia  udziału  w  konkursie  i dostarczenia  prac  jest Instytut  Historii  i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

Prace  konkursowe  można  zgłaszać  wyłącznie  za  pośrednictwem  szkoły  lub  placówki opiekuńczej,  właściwych  dla  uczestnika  konkursu.  Te  instytucje  przekazują organizatorowi prace konkursowe.Jedna szkoła/placówka może zgłosić dowolną liczbę prac. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

 

Regulamin

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10 maja 2019 r.

Nagrody: pula nagród - 3000 zł

Przedział wiekowy: 6-15 lat

Region: województwa pomorskie i zachodniopomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny