Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny „Sportowy Bohater Niepodległej”

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Sportowy Bohater Niepodległej". Uczestników konkursu organizatorzy chcą zachęcić do poszukiwania plastycznych inspiracji w historii polskiego sportu, z podkreśleniem jego wpływu na kształtowanie się idei patriotycznych oraz niepodległościowych.

Wprowadzenie przez władze okupacyjne w okresie wojennym utrudnień w uprawianiu sportu na ziemiach polskich było jedną z form sankcji wobec Polaków. Okupanci doskonale rozumieli, że sport stanowi ważną część polskiej kultury, a pielęgnowanie sprawności fizycznej mogłoby stać się bronią Polaków w walce z okupantem. Jednak pomimo tak silnych represji polski sport rozwijał się w najlepsze: na podwórkach kamienic, na leśnych polanach, a czasami otwarcie na istniejących boiskach dochodziło do różnego rodzaju rozgrywek: piłkarskich, lekkoatletycznych czy łuczniczych. Wydarzenia te nierzadko gromadziły tłumy ludzi, którzy choć przez chwilę pragnęli poczuć się jak w wolnym kraju. Celem tych ryzykownych działań było nie tylko szerzenie inicjatywy sportowej. Powstające w tym okresie kluby i organizacje sportowe szerzyły również działalność kulturalną i oświatową, były aktywnymi ośrodkami polskości pod zaborami. Ich zadaniem było szerzenie idei patriotycznych, krzewienie tężyzny fizycznej, przygotowanie Polaków do walki o niepodległość. Byli wśród nich między innymi: Bronisław Czech, Janusz Kusociński, Tomasz Stankiewicz, Halina Konopacka czy Jerzy Iwanow-Szajnowicz. I choć ich losy układały się czasami niezwykle różnie, łączyło je jedno- walka o niepodległą Polskę.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII oraz uczniów gimnazjów. Biorą oni udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Technika wykonania prac dowolna, organizatorzy zapraszają do przesyłania zarówno prac płaskich (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane) jak i przestrzennych.
Format prac: płaskie nie większe niż A3, przestrzenne max 40x40x60 cm
Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy składać do 30 października 2018 r. osobiście lub za pośrednictwem przesyłki

pocztowej na adres:


Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

01-531 Warszawa

 

Jury przyzna nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 oraz wyróżnienia.
Rozstrzygnięcie konkursu listopad 2018.

 

Do pobrania:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: listopad 2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy 6-8 SP oraz gimnazjaliści

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny