Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kreci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Elementem akcji jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, organizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN oraz Fundację PZU. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2002 r. bądź później.


ZASADY KONKURSU:
Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową lub malarską, pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o maksymalnym formacie A3. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane indywidualnie. Nie mogą być wykonane grupowo.
Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.
Format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A4 (210 mm × 297 mm) i większy niż A3 (297 mm × 420 mm).

Do pracy/prac konkursowej/ych Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:
a) imię i nazwisko,
b) rok urodzenia,
c) numer telefonu i adres e-mail opiekuna prawnego,
d) wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu podpisaną przez opiekuna prawnego.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji
ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 marca 2018 r., jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.
Kryteria oceny prac:
a) wartość artystyczna pracy,
b) wiek autora pracy,
c) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 9 marca

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: do 16 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny