Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny „Zaprojektuj kartkę Świąteczną – Matka Boża, którą zobaczyli Trzej Królowie”

Konkurs ma zakres ogólnopolski i ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć przedszkola, szkoły, kluby, świetlice i osoby prywatne, w tym rodziny z dziećmi.
Technika wykonania pracy dowolna plastyczna, format A4, A3 A2

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem i oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu. Prace będą oceniane w sześciu kategoriach wiekowych, wymienionych w regulaminie konkursu.

Prace na konkurs można przesyłać do 8 lutego 2018 roku na adres:

Fundacja Orszak Trzech Króli
Skrytka pocztowa 34
05-410 Józefów

Na odwrocie pracy musi być przyklejona wypełniona karta zgłoszenia.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Temat konkursu: "Zaprojektuj kartkę Świąteczną – Matka Boża, którą zobaczyli Trzej Królowie"

Organizatorem konkursu jest Fundacja Orszak Trzech Króli.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i prezentacja pasji plastycznych dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Chcemy zachęcić do wspólnego rodzinnego przeżywania okresu Świąt Bożego Narodzenia i zastanowienia się jak taka kartka mogłaby wyglądać, aby jak najlepiej oddać tematykę konkursu.
Zapraszamy do głębokiego przeżycia Święta Objawienia Pańskiego, także poprzez czynny udział w Orszaku Trzech Króli.

Technika i format prac:
a) technika dowolna
b) prace w formacie A4, A3, A2

Zasady uczestnictwa:

a) konkurs ma zakres ogólnopolski i ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć przedszkola, szkoły, kluby, świetlice i osoby prywatne

b) konkurs jest organizowany w 6 kategoriach wiekowych:
* kategoria – dzieci przedszkolne
* kategoria – dzieci klas I-III
* kategoria – dzieci klas IV-VI
* kategoria – dzieci klas V-VIII
* kategoria – młodzież ze szkół ponadpodstawowych
* kategoria – rodzinna – dorośli wspólnie z dziećmi i młodzieżą

c) termin nadsyłania prac 8 luty 2018r. (decyduje data stempla pocztowego)

d) prace z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” należy przysyłać wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres:

Fundacja Orszak Trzech Króli
Skrytka pocztowa 34
05-410 Józefów

UWAGA! Karta musi koniecznie być przyklejona na odwrocie pracy!!! Prace bez przyklejonej Karty Zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

e) organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac

f) organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania, reprodukowania oraz promowania zgłoszonych prac konkursowych

g) udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Ocena prac:

a) prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli, plastyków i artystów malarzy

b) przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematem i oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu

c) prace będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci zostaną wybrani i nagrodzeni w każdej kategorii (I, II i III miejsce).

Ogłoszenie wyników:

a) wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 28 lutego 2018r. na stronie www.orszak.org

b) nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.orszak.org

Nagrody:

a) Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz dyplomy dla laureatów i placówek.

karta_zgloszenia_2018

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28.02.2018

Nagrody: nagrody rzeczowe i dyplomy

Przedział wiekowy: dzieci, młodzież i całe rodziny

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy