Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

KONKURS RZEŹBIARSKI IM. STANISŁAWA ZAGAJEWSKIEGO

Centrum Kultury „Browar B.” oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zapraszają do udziału w jubileuszowej  X edycji Konkursu Rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego. Adresatami tego przedsięwzięcia są dzieci ze szkół podstawowych (klasy 4-6) oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach - prac nadesłanych prac wykonanych na miejscu w pracowni.
Poniżej zasady konkursu dla prac nadsyłanych na konkurs:
* Temat i forma prac jest dowolna. Elementem, który połączy prace uczestników konkursu z twórczością Stanisława Zagajewskiego jest tworzywo, czyli glina (masa ceramiczna).
* Każdy uczestnik, poprzez instytucję delegującą (np. dom kultury, szkołę, pracownię plastyczną itp.) może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną w glinie pracę. Rzeźba musi być wypalona.
* Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie rzeźby z gliny przy wykorzystaniu technik biskwitowych o wymiarach maksymalnie: 30x30x30 cm.
* Wypalone prace ( glina raz wypalona, nie szkliwiona, nie patynowana) należy przesyłać do  5 lutego 2018 roku na adres Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28 , 87-800 Włocławek z dopiskiem „Konkurs – Zagajewski”.
* Za stan przesyłanych prac konkursowych zniszczonych podczas przesyłki - Organizator Konkursu nie odpowiada.
* Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora.
* Prace konkursowe nie nagrodzone można odebrać osobiście po uprzednim umówieniu się
z Organizatorem.

 

Regulamin-X-Konk.-Zagajewskiego-2018

 

okładka-konkurs plastyczny.cdr

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 04.04.2018

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: od klasy 4 szkoły podst., gimnazja i licea

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny