Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs z grafiki komputerowej na projekt kartki „ANIOŁY POD CHOINKĘ”

REGULAMIN

 

Celem konkursu jest :

 • Przybliżanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się programami graficznymi

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej


Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków

tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

mdk.animacja.kultury@gmail.com

Termin:

 • Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 12.12.2018 roku


Warunki uczestnictwa:

 • Samodzielne wykonanie projektu kartki bożonarodzeniowej w dowolnym programie graficznym bez użycia gotowych zdjęć i clipart’ów.

 • Nadesłanie wydruku pracy w formacie A4.

 • Praca indywidualna

 • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę .

 • Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę wg załączonego wzoru


Kryteria oceny:

 • Samodzielność wykonania pracy

 • Estetyka pracy

 • Atrakcyjność formy i kolorystyki

 • Innowacyjność pomysłu

 • Sprawności posługiwania się programami graficznymi


Postanowienia końcowe:

 • O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie

 • Prace przechowywane będą przez Organizatora do 1 lutego 2019 r.


Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków.

 2. Dane do Inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.

 4. Dane laureatów zostaną opublikowane i będą widniały do czasu cofnięcia zgody, natomiast dane pozostałych uczestników dane wraz z pracami zostaną usunięte do dnia 21 grudnia 2018r.

 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się na podstawie Twojej zgody.

 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Ci prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

 7. Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
ANIOŁY POD CHOINKĘ_METRYCZKA


 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: bez ograniczeń

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny