Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Kryształowe Smoki 2018 – konkurs na ilustrację i na opowiadanie

Organizatorzy Dni Fantastyki zapraszają młodych i początkujących twórców do udziału w ogólnopolskim konkursie Kryształowe Smok. W 2018 roku przygotowano dwie kategorie konkursowe – Opowiadania i Ilustracja.

OPOWIADANIA

Przedmiotem konkursu jest opowiadanie, które ma dotyczyć interpretacji tematu Dni Fantastyki 2018 – W świecie mrocznych opowieści. Dalsza, głębsza interpretacja tematu zależy tylko od uczestników konkursu. Opowiadanie nie może przekraczać 12 000 znaków ze spacjami. Podstawowymi kryteriami oceny będą przede wszystkim pomysłowość i wysoki poziom merytoryczny.

Nagroda główna w konkursie to 700 zł

Prace w wersji elektronicznej (w formacie RTF) z zaznaczoną opcją potwierdzenia odebrania wiadomości należy przesłać na adres e-mail konkurs@dnifantastyki.pl. W temacie należy wpisać typ konkursu (opowiadanie). W treści maila powinny znaleźć się następujące dane autora: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018. 

krysztalowy smok

ILUSTRACJA

Przedmiotem konkursu jest ilustracja, która ma dotyczyć interpretacji tematu Dni Fantastyki 2018 – W świecie mrocznych opowieści. Dalsza, głębsza interpretacja tematu zależy tylko od uczestników konkursu. Dopuszczalne techniki wykonania prac to: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

Nagroda główna w konkursie to 700 zł

Prace w wersji elektronicznej (w formacie JPG) z zaznaczoną opcją potwierdzenia odebrania wiadomości należy przesłać na adres e-mail konkurs@dnifantastyki.pl. W temacie należy wpisać typ konkursu (ilustracja). Zgłoszona praca powinna zostać opisana w e-mailu tytułem pracy oraz danymi autora: imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem zamieszkania oraz numerem telefonu. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018. 

Autorzy nominowanych prac zostaną poinformowani e-mailem o tym fakcie do 31 maja 2018 roku. Otrzymają również darmowe akredytacje na Dni Fantastyki 2018. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 30 czerwca 2018 roku w czasie Gali Dni Fantastyki.


 

Regulamin opowiadanie

Regulamin ilustracja


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2018

Nagrody: finansowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne