Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Kwiaty i ogrody” wojewódzki konkurs plastyczny i fotograficzny


Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu ogłasza konkurs plastyczny i fotograficzny dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek kulturalno-oświatowych Poznania i województwa wielkopolskiego.


ŚWIATŁO I CIEŃ
EDYCJA VIII
KWIATY I OGRODY


Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu .


Jego celem jest:
aktywizacja i zachęcenie dzieci i młodzieży do wypowiadania się za pomocą technik plastycznych i fotografii,
poszukiwanie inspiracji w otaczającym nas świecie przyrody i natury;
uwrażliwienie na piękno i subtelność otaczającego nas świata roślin w tym kwiatów, zarówno tych nam znanych jak i występujących w rożnych innych zakątkach świata;
zachęcanie młodego pokolenia do spędzania czasu wolnego w sposób twórczy i  wartościowy.


W konkursie może brać udział młodzież ze wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowych w wieku od 11-tu do 19-tu lat.


Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie samodzielnie wykonanej pracy fotograficznej (czarno-białej, w sepii lub kolorowej ) w formacie A4, A3 lub plastycznej w dowolnej technice (ołówek, węgiel, pastel, akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne, kolaż, grafika komputerowa itp.) Prace plastyczne należy wykonać w formacie A3 lub A2.


UWAGA!


Z danej placówki przyjmujemy maksymalnie 5 prac plastycznych i 5 fotograficznych.

 

Regulamin konkursu

 

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10.03.2018

Nagrody: Tak

Przedział wiekowy: 11-19 lat

Region: Wielkopolska

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny