Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Małe i duże graficzne podróże” ogólnopolski konkurs GRAFIKALIA 2018

Celem Konkursu jest propagowanie grafiki artystycznej jako dziedziny sztuki; rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami graficznymi; rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych; konfrontacja i prezentacja dokonań plastycznych w zakresie grafiki artystycznej w Polsce.

Zaproszenie do udziału w konkursie kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych, amatorów, podopiecznych placówek kulturalnych, oświatowych i wychowawczych, jak również niezależnych pracowni plastycznych w Polsce.

Hasło tegorocznej edycji konkursu to „Małe i duże graficzne podróże”. Organizator zachęca do odważnej interpretacji tematu przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza pomysłów graficznych.

Maksymalny dopuszczalny format prac netto tzn. wielkość odbitego obrazu: 100x70 cm.

/ w tym każdy format mniejszy, do miniatury graficznej włącznie /

Wszystkie techniki grafiki artystycznej tj. druku wklęsłego, płaskiego i wypukłego.

Organizator powoła skład profesjonalnych sędziów, którzy wyłonią laureatów Konkursu.

Jury oceni prace w następujących kategoriach wiekowych: do 5 lat, 6-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat i 20 plus. Podział kategorii wiekowych w Konkursie może ulec zmianie.

Termin nadsyłania prac: 15.10.2018 / decyduje data wpływu do siedziby Organizatora /

Wyniki Konkursu: 19.10.2018 / dostępne na stronie Organizatora www.mokglowno.webnode.com

Podsumowanie Konkursu nastąpi na przełomie października 2018 roku.

Prace z kompletnie wypełnionym Załącznikiem Nr 1 i Klauzulą Informacyjną / Strona 3-5 Regulaminu / należy przesłać na adres Organizatora:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 45
95-015 GŁOWNO

 

 

REGULAMIN konkursu MAŁE I DUŻE GRAFICZNE PODRÓŻE Grafikalia 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA konkursu MAŁE I DUŻE GRAFICZNE PODRÓŻE Grafikalia 2018

ZAŁĄCZNIK 1 konkursu MAŁE I DUŻE GRAFICZNE PODRÓŻE Grafikalia 2018
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 19/10/2018

Nagrody: medale, dyplomy, katalogi

Przedział wiekowy: od 5 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny