Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Mama jak z obrazka – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

onkurs adresowany jest do  grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy indywidualnej (w dowolnej technice plastycznej i formie) przedstawiającej tematykę konkursu (organizatorzy proszą o zainspirowanie dzieci wybranym kierunkiem artystycznym lub dziełem sztuki np.:
- mama w stylu Mona Lizy – schemat obrazu zostaje zachowany z twarzą mamy autora pracy;
- mama w technice puentylistycznej – impresjonizm.


Techniki do wyboru:
techniki graficzne, malarskie, collage i rysunkowe
Mile widziane techniki mniej popularne i eksperymenty artystyczne!!!!
Format prac: wymiary minimalne: A-3,


Prace należy opatrzyć kartą informacyjną umieszczoną w sposób nie uszkadzający kompozycji (na odwrocie pracy) - karta wraz z regulaminem do pobrania ze strony organizatora konkursu

Terminy:
dostarczania prac: do 31.05.2017r.

Prace należy dostarczyć na adres organizatora.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. KEN 6a
59-300 Lubin

Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę konkursu. Prawo uczestnictwa w konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 3 złotych za osobę.

 

Nauczyciel/instruktor prowadzący zobowiązany jest przesłać -przekazać do Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie:
- kartę zgłoszenia
- jedno, zbiorowe potwierdzenie wpłaty (kopię) na konto organizatora:
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mama jak z obrazka”
30 1240 3464 1111 0010 3891 1050


 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„MAMA JAK Z OBRAZKA”

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Regulamin kierowany jest do nauczycieli sztuki, techniki, oraz wszystkich chętnych.
2. Cel konkursu:
stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionej manualnie,
upowszechnianie inicjatyw twórczych,
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi,
rozwijanie i pobudzanie wyobraźni twórczej.
3. Uczestnicy: konkurs adresowany jest do  grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
4.   Warunki uczestnictwa: wykonanie pracy indywidualnej (w dowolnej technice plastycznej i formie) przedstawiającej tematykę konkursu (prosimy o zainspirowanie dzieci wybranym kierunkiem artystycznym lub dziełem sztuki np.:
mama w stylu Mona Lizy – schemat obrazu zostaje zachowany z twarzą mamy autora pracy;
mama w technice puentylistycznej – impresjonizm.
Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę konkursu. Prawo uczestnictwa w konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 3 złotych za osobę.
Nauczyciel/instruktor prowadzący zobowiązany jest przesłać -przekazać do Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie:
- kartę zgłoszenia
- jedno, zbiorowe potwierdzenie wpłaty (kopię) na konto organizatora:
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mama jak z obrazka”
30 1240 3464 1111 0010 3891 1050

5. . Techniki do wyboru:
techniki graficzne, malarskie, collage i rysunkowe
Mile widziane techniki mniej popularne i eksperymenty artystyczne!!!!
6. Format prac:
wymiary minimalne: A-3,

7. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną umieszczoną w sposób nie uszkadzający kompozycji (na odwrocie pracy)
8.Terminy:
dostarczania prac: do 31.05.2017r.
Informacje o laureatach oraz terminie uroczystego podsumowania konkursu umieszczone będą na naszej stronie internetowej: www.mdk-lubin.pl.
9. Informacje dodatkowe:
Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury.
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także wykorzystania danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat  laureatów konkursu!
Decyzja Jury jest niepodważalna!
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
10. Prace należy dostarczyć na adres organizatora.
Nasz adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. KEN 6a
59-300 Lubin
tel./fax: 076/8478664

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny