Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Wandy Chotomskiej

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
3. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2018 r. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.
4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.
5. Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:
• przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 10 stron maszynopisu;
• podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;
• podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;
• nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;
• opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;
• wypełnienie karty zgłoszeniowej, udostępnionej na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – gimnazjum2slupsk.edupage.org – w zakładce – Międzynarodowy Konkurs Literacki;
• dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;
• dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.
6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.
7. Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, kiedy autor bardzo słabo zna język polski, możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2018 r.
9. Prace oceniane będą w kategoriach:
• poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VI , uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
• proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
W skład Komisji Konkursowej wchodzą: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.
10. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2018 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom, młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapewniamy możliwość noclegu w przystępnej cenie – w Bursie Szkoły Podstawowej nr 5.
11. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opublikowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie regionalnej.
12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Słupsku: www.gimnazjum2slupsk.edupage.org.

Jolanta Wiśniewska – Dyrektorka Szkoły
Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynatorka Konkursu

Adres organizatora Konkursu:
Gimnazjum nr 2
im. ks. Jana Twardowskiego
ul Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
tel./fax. 059 845-61-40
tel. kontaktowy koordynatora: 692 477 930
www.facebook.com/konkursliterackislupsk

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.04.2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny