Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „BŁ. BOLESŁAWA-WYCHOWAWCZYNI NA NASZE CZASY” (IX EDYCJA 2018r.)

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli oraz zainteresowane Osoby z różnych zakątków całego świata do udziału  w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Bł. Bolesława - wychowawczyni na nasze czasy (edycja IX - 2018r.).

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny           w Nidzicy przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie, a także przy współudziale licznych podmiotów i fundatorów nagród organizuje już po raz dziewiąty, a po raz czwarty na skalę  międzynarodową,  konkurs plastyczny na temat bł. Bolesławy Lament.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe   z różnych zakątków całego świata. Konkurs trwa od 5 stycznia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r.   Głównym celem konkursu jest m.in. wzbogacenie wiedzy o życiu bł. Bolesławy Lament  i zwrócenie uwagi na Jej działalność wychowawczą.

Technika wykonania pracy:
Farby olejne, farby plakatowe, farby akrylowe, tempera, akwarela, ołówek, tusze kolorowe, kredki, wydzieranka, witraż (bibułka), kolaż, wyklejanka, mieszana (wykluczona grafika komputerowa). Prace wykonane innymi technikami nie będą oceniane. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.

Formaty pracy: A3, A4 w orientacji poziomej lub pionowej (prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę); Praca nie
może być konstrukcją przestrzenną - rzeźbą, instalacją, figurą, nie może być wykona na na szkle. Prac nie należy oprawiać ani podklejać.

Kryteria oceny pracy plastycznej:
Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową
Współczesne odniesienie do rozważanej tematyki
Wkład pracy własnej i czytelność przekazu
Oryginalny pomysł i ciekawe wykonanie pracy

Grupy wiekowe:
I grupa - uczestnicy w wieku  8 – 11 lat
II grupa – uczestnicy w wieku 12 – 15 lat
III grupa – uczestnicy w wieku powyżej 15 lat
IV grupa - uczestnicy z placówek specjalnych (ograniczenie wiekowe nie dotyczy)
Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z danymi uczestnika, wypełnioną wyłącznie komputerowo:


Własny tytuł pracy plastycznej

Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa

Adres szkoły, placówki, e-mail, nr telefonu - do kontaktu

Imię i nazwisko, telefon, adres e-mail opiekuna – do kontaktu

Kraj, województwo, archidiecezja/diecezja


Organizatorzy proszą, by szkoły i placówki biorące udział w konkursie dokonały wstępnej selekcji prac i do etapu międzynarodowego przekazały po 1 pracy z każdego grupy wiekowej.


Prace konkursowe wraz z wymaganymi regulaminem dokumentami należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do 25 kwietnia  2018r.
(obowiązuje data wpływu pracy konkursowej do organizatora) z dopiskiem Polska na adres:
s. Halina Grygo, ul. Młynarska 12, 13-100 NIDZICA.


Więcej informacji na: http://www.zsnr1.nidzica.pl/konkurs-plastyczny.html
http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/wydarzenia.html
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21 czerwca 2018r.

Nagrody: • W każdej grupie wiekowej przewidziane są dyplomy laureata i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca.

Przedział wiekowy: od 8 roku życia

Region: MIĘDZYNARODOWY

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny