Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy konkurs plastyczny „Mieszkam w Beskidach”

Pragniemy aby był swego rodzaju przeglądem twórczości amatorskiej tematycznie związanej z Beskidami. Tematyka i technika prac: tematyka prac powinna być   związana  z  jak   najszerzej rozumianym terminem Beskidy.

Organizatorzy nie   narzucają ,  jak   i  nie   określają rodzajów stosowanych technik plastycznych pozostawiając w  tym    względzie pełną dowolność i  swobodę twórczą. Dopuszcza się   wszelkiego rodzaju formy wyrazu plastycznego, słownego /tzw.„malowanie słowem”/ oraz muzycznego. Rodzaje technik dotychczas stosowanych w konkursie: rysunek, szkic, akwarela, korzenioplastyka, rzeźba, makieta, malarstwo na   szkle, bibułkarstwo, makrama, linoryt, fotografia, grafika komputerowa, filmy video, kolaż, poezja, relacje z  wycieczek, opowiadania itd.itp./ Jedynymi wymogami ze   strony organizatorów jest   fakt,    że   prace nadsyłane na   konkurs powinny być    efektem samodzielnej  pracy  twórczej  uczestników  konkursu  oraz nie mogą brać udziału w innych konkursach !
UWAGA!!! Dopuszcza się wspólne wykonanie prac przez dzieci i rodziców (kat. „mama, tata i ja”)

Uczestnicy: Uczestnikiem konkursu może być każdy autor bez względu na wiek, miejsce zamieszkania itd. Konkurs pod tym względem ma w pełni otwarty charakter.

Prace konkursowe przyjmowane są do 31 grudnia 2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej
ul. Wspólna 13
34-331 Świnna


regulaminMwBOrganizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18.03.2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: bez ograniczeń

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy