Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat”

Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Mój Świat". Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie, adresatami - dzieci i młodzież w wieku 5-20 lat.

Tematyka tej edycji konkursu: Opowiem ci o mojej ojczyźnie

Technika wykonania prac: malarstwo, grafika, rysunek, collage; format prac dowolny.

Prace na konkurs można zgłaszać indywidualnie lub za pośrednictwem placówek oświatowych.

Prace należy dostarczyć do dnia 26 lutego 2018 r. na adres:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20 – 320 Lublin

tel. 81 7441638, e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl;

 

XXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat”

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie
zaprasza do udziału w konkursie skierowanym do dzieci i młodzieży

„Opowiem ci o mojej ojczyźnie”

organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie

konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat

Cele konkursu:
- przedstawienie w formie plastycznej obrazu swojej ojczyzny w nawiązaniu do historii, kultury i tradycji rodzinnych;
- umacnianie patriotyzmu poprzez rozwijanie świadomości narodowej;
- przybliżanie pojęć: ojczyzna, niepodległość, wolność;
- stworzenie płaszczyzny spotkania się różnych kultur oraz  konfrontacja różnorodnych form wypowiedzi artystycznej dzieci i młodzieży.

Warunki konkursu:
- uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku: 5 – 20 lat;
- prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 20 lat;
- technika prac: malarstwo, grafika, rysunek, collage;
- format prac dowolny;
- prace muszą być czytelnie opisane: imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko osoby prowadzącej, adres, telefon, e-mail instytucji patronującej.
- nauczyciel lub opiekun powinien wypełnić kartę zgłoszenia i dołączyć do prac w tym samym opakowaniu;
- przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne;
- prace grupowe nie będą oceniane;
- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.


Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem oraz innych celach promocyjnych i  reklamowych bez uiszczania honorariów.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.


Prace prosimy dostarczyć do dnia 26 lutego 2018 r. na adres:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20 – 320 Lublin
tel. 81 7441638, e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl;

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.ddkbronowice.pl w kwietniu 2018 roku;

Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej odbędzie się w kwietniu 2018 r. w salach DDK”Bronowice”.


Koordynator konkursu: Ewa Rejmak, tel. 81 444 00 16.

 

Moj-Swiat-2018-Regulamin

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-20 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny