Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Miejski konkurs plastyczny – Ilustracje do baśni Charles’a Perrault

MBP w Stalowej Woli, Filia nr 1, ogłasza konkurs plastyczny dla przedszkolaków ze Stalowej Woli. Konkurs przebiga pod hasłem: Ilustracje do baśni Charles’a Perrault i jest organizowany jest z okazji 390 rocznicy urodzin francuskiego baśniopisarza - autora wielu cenionych utworów dla dorosłych i dzieci. Technika wykonania prac dowolna plastyczna, format A4.

Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie.
Zgłoszenia do 20 kwietnia.

 

Filia 1 - Oddział dla Dzieci
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza
w Stalowej Woli

ogłasza

konkurs plastyczny dla przedszkolaków

pod hasłem:

Ilustracje do baśni Charles’a Perrault

Konkurs organizowany jest z okazji 390 rocznicy urodzin francuskiego baśniopisarza - autora wielu cenionych utworów dla dorosłych i dzieci.

Cele konkursu:

- przybliżenie uczniom sylwetki baśniopisarza Charles’a Perrault ;
- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, inspirowanych pięknem literatury dziecięcej;
- rozwijanie u dzieci fantazji i twórczej wyobraźni;
- prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

Warunki uczestnictwa:


konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 lat (oddział przedszkolny) uczęszczających do przedszkoli stalowowolskich;
każda praca powinna być wykonana samodzielnie przez jedno dziecko;
prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A-4;
kryteria oceny prac: oryginalność, samodzielność, estetyka oraz różnorodność wykorzystanych materiałów plastycznych;
nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i eksponowane będą w Filii nr 1;
udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentacje prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu.

Termin składania prac : 20 kwietnia 2018 r.

Prace należy składać w Filii 1 - Oddziale dla Dzieci MBP w Stalowej Woli, ul. Staszica 14,

tel.  (15) 842-05-62.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę z danymi:

- imię i nazwisko autora;

- tytuł baśni, na podstawie którego powstała praca;

- adres przedszkola.


Najciekawsze prace zostaną wyróżnione nagrodami książkowymi.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 9 maja 2018 r. o godz. 9.30 w kinie „Ballada” przy ul. Staszica 14. W programie przewidziano seans bajkowy dla wszystkich uczestników konkursu.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 9 maja

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: przedszkola

Region: miasto Stalowa Wola

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny