Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Miejski konkurs plastyczny organizowany w ramach Wiosennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży 2018

Konkurs plastyczny organizowany w maju w ramach Wiosennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży ma na celu wyłonienie szczególnie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, są minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym. Prace laureatów są prezentowane na wystawie w przestrzeniach Galerii Abakus SCEK.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej na terenie Warszawy. Konkurs ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac nie jest określona. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.

Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dostarczenie w ustalonym terminie do siedziby organizatora prac wraz z kartą zgłoszenia pracy (przyklejoną na odwrocie pracy) oraz kartą zgłoszenia uczestnika konkursu (prosimy nie podklejać jej do pracy). Karty są do pobrania poniżej.

Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest zgłoszenie minimum 3 prac jednego autora.

Organizator przyjmuje tylko prace, które spełniają poniższe kryteria:

  • Dozwolone techniki: rysunek, malarstwo, grafika;

  • Format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm;

  • Przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu;

  • Nie przyjmujemy prac przestrzennych, przyjmujemy prace bez oprawy;

  • Prosimy o utrwalenie prac rysunkowych;

  • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia;

  • Zgłoszenie zbiorowe powinno zawierać dodatkową listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.


Terminy


  • Termin przyjmowania prac upływa 7 maja 2018 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. W przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data wpływu.

  • Prace należy składać w Dziale Animacji i Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych SCEK, ul. Jezuicka 4, pok.117, w poniedziałek i piątek w godz. 9:30-17:00, od wtorku do czwartku w godzinach: 9.30-18.30.

  • Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona najpóźniej 14 maja 2018 r. na stronie internetowej scek.pl.


Prace nagrodzone wezmą udział w wystawie, której wernisaż odbędzie się 17 maja 2018 r., o godzinie 16.00, w Galerii Abakus Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezuickiej Wernisaż wystawy połączony będzie z uroczystym wręczeniem nagród. Laureaci zostaną zaproszeni na finał.
Czas trwania wystawy pokonkursowej: 17 maja 2018 – 2 września 2018.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia pracy

Karta Uczestnika Konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 14 maja

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: miasto Warszawa

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny