Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Miejski konkurs wokalno-taneczny „Zwierzynieckie Debiuty” 2018

Konkurs adresowany jest do mieszkających w Dzielnicy Zwierzyniec dzieci i młodzieży zainteresowanych różnymi formami muzycznymi oraz uczestników zajęć wokalnych lub tanecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ośrodkach kultury i innych placówkach działających na terenie Dzielnicy Zwierzyniec.
1.    CELE KONKURSU:

Odkrywanie talentów oraz wyłonienie i uhonorowanie najlepszych wykonawców.
Możliwość zaprezentowania posiadanych umiejętności wokalnych oraz tanecznych i ocenienia ich przez profesjonalistów.
Propagowanie kultury muzycznej oraz tanecznej.
Integracja środowiska wokalno-tanecznego z dzielnicy Zwierzyniec.

2.    TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

09 kwietnia 2018
O dokładnej godzinie organizatorzy będą informować na stronie klubu.
Klub Kultury Przegorzały-filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
30-252 Kraków,
ul. Kamedulska 70,
tel/fax : 12 429 90 52
e-mail: przegorzaly@dworek.eu

3    UCZESTNICY:

1. Konkurs adresowany jest do mieszkających w Dzielnicy Zwierzyniec dzieci i młodzieży zainteresowanych różnymi formami muzycznymi oraz uczestników zajęć wokalnych lub tanecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ośrodkach kultury i innych placówkach działających na terenie Dzielnicy Zwierzyniec.
2. Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach: „wokal” i „taniec” z podziałem na następujące grupy wiekowe:
I – 3 do 6 lat
II –    7 do 12 lat
III –  13 do 16 latZASADY UCZESTNICTWA:
3. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest dostarczenie Organizatorom osobiście lub drogą mailową karty zgłoszeniowej wraz z muzyką (podkład) w formacie mp3 lub audio do 20 marca 2018 roku. Dla wokalistów dostępny jest fortepian.
4. Uczestnicy w kategorii „wokal” przygotowują dwa utwory muzyczne, jeden z nich na specjalne życzenie jury.
5. Uczestnicy w kategorii „taniec” przygotowują jeden układ taneczny.
6. Występ w obu kategoriach nie powinien być dłuższy niż 8 minut.
7. Wokaliści oraz tancerze mogą występować solo, w duecie jak i w grupach, ale nie większych niż 12 osób.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia.

UWAGI OGÓLNE:
9. O zakwalifikowaniu się do konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo w dniach 2-6 kwietnia 2018.
10. Koszty przejazdów ponoszą instytucje delegujące oraz osoby prywatne.
11. Uczestnicy muszą być pod opieką pełnoletniego opiekuna.
12. W kategorii „taniec” zabrania się elementów akrobatycznych, które mogłyby spowodować uszczerbek na zdrowiu.
13. Wymiary sceny 7m x 4m.
14. Organizator zapewnia nagłośnienie.

OCENA:
15. Występy ocenione będą przez profesjonalne, niezależne jury, według powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych, a decyzje jury są nieodwołalne.
16. W kategorii „wokal” ocenie podlega:
•dobór repertuaru
•warunki głosowe
•ciekawa interpretacja
•ogólny wyraz artystyczny
17. W kategorii „taniec” ocenie podlega:
•opracowanie choreograficzne
•technika wykonania i dobór muzyki
•estetyka kostiumów
•ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY: Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a dla laureatów przewidziane są nagrody niespodzianki oraz możliwość publicznego występu podczas jednej z imprez odbywających się w Klubie Kultury Przegorzały.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów filmowych zarejestrowanych podczas konkursu.
19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 9 kwietnia

Nagrody: nagrody niespodzianki, dyplomy

Przedział wiekowy: 3-16 lat

Region: miejski: Kraków, dzielnica Zwierzyniec

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy