Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Miniatura Bożonarodzeniowa” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy zaprasza dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzież i dorosłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Organizatorzy kładą duży nacisk na akcenty lokalne w konkursowych pracach i zachęcają uczestników do przyjrzenia się w jaki sposób świąteczne dekoracje wpasowane zostały w architekturę miasta:

Jak wygląda Twoje miasto w okresie świąt Bożego Narodzenia? Jakie są jego charakterystyczne elementy - czy jest to architektura, a może przyroda? Które
fragmenty miasta wybierzesz? Jakie motywy świątecznego wystroju pojawiają się w Twoim mieście w okolicach Bożego Narodzenia? Jak świąteczny wystrój
komponuje  się  z  architekturą  i  przyrodą?  Współgra  z  nią  czy  może  ją dominuje?  Jak  świąteczne  miasto  oddziałuje  na  Ciebie...?Jaki  jest  nastrój świątecznego miasta...?

Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne - kartki pocztowe oraz ceramiczne- kafle lub prace przestrzenne (skrzynka na prezenty).

UWAGA- prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane!

WARUNKI KONKURSU DLA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH:
• wykonanie kartek bożonarodzeniowych z charakterystycznymi elementami Twojego
miasta - jego architektury, przyrody połączonymi ze świątecznym wystrojem
• wielkość kartki złożonej: A6 i A5 (inne nie będą oceniane), tylko kartki składane
• technika dowolna płaska, w tym grafika komputerowa, bez prac wykonanych wyłącznie z kupnych, gotowych elementów, np. zapałek, guzików, plasteliny, itp.
• życzenia (nieobowiązkowo) na nieprzytwierdzonych kartkach bez imienia i nazwiska autora
• do każdej kartki z tyłu należy trwale dołączyć wydrukowane drobnym drukiem na komputerze (np. Arial 8 lub 9 pkt.) poniższe informacje:
- imię i nazwisko autora
- wiek autora i klasa
- nazwa, adres, e-mail i telefon placówki
- imię i nazwisko nauczyciela
• dołączenie do prac zbiorczej listy uczestników i ilości prac (nie ma limitu ilości prac dla 1 osoby)  z  podanym  wiekiem  i  klasą  oraz  nazwą,  adresem pocztowym  placówki i nazwiskami nauczycieli (wg punktu powyżej). Mile widziane przesłanie zbiorczej listy uczestników także drogą mailową na adres koordynatora konkursu (jmlynek1@o2.pl)

WARUNKI KONKURSU DLA CERAMIKI:
• wykonanie prac o tematyce bożonarodzeniowej „Boże Narodzenie w Twoim Mieście” w formie  płaskorzeźby - kafla
• wykonanie prac o tematyce bożonarodzeniowej, „Boże Narodzenie w Twoim Mieście” w formie przestrzennej – temat: „Skrzynka na prezenty”,
• wielkość i kształt płaskorzeźby - kafla dowolne, kafle powinny mieć dziurki umożliwiające ich zawieszenie
• wielkość i forma prac przestrzennych dowolna
• każda praca musi być wypalona, szkliwienie nieobowiązkowe, ale mile widziane
• każda z prac powinna być opisana indywidualnie według wzoru poniżej:
- imię i nazwisko autora
- klasa i wiek autora
- nazwa, adres, e-mail i telefon placówki
- imię i nazwisko nauczyciela
• dołączenie do prac zbiorczej listy uczestników i ilości prac (nie ma limitu ilości prac dla 1  osoby)  z  podanym  wiekiem  i  klasą  oraz  nazwą,  adresem  pocztowym  placówki  i nazwiskami nauczycieli (wg punktu powyżej). Mile widziane przesłanie zbiorczej listy uczestników drogą mailową na adres koordynatora konkursu (jmlynek1@o2.pl)

Prace na konkurs można przesyłać do organizatora do 16 listopada 2018 roku z dopiskiem: „Konkurs plastyczny – Miniatura Bożonarodzeniowa”

ORGANIZATOR
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ul. St. Leszczyńskiego 42,
85-137 Bydgoszcz,

tel. 52 373 17 95,
e-mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl
www.mdk2.bydgoszcz.pl

 

REGULAMIN


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 3 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny