Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Mój ulubiony polski piłkarz – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Mój ulubiony polski piłkarz".

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w Polsce. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
-10-12 lat
- 13-15 lat

Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp. Prace biorące udział w Konkursie muszą stanowić własność autora.

Warunki techniczne prac:
technika wykonania pracy: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp.
Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm x 420 mm) i A4 (210mm x 297 mm) ;

Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):
- nazwa konkursu
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora
- wiek autora
- adres autora, jeśli zgłasza swoją pracę indywidualnie
- placówka zgłaszająca prace na konkurs- adres i pieczątka placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Termin nadsyłania prac do siedziby organizatora konkursu 30 marca 2019 r. (decyduje data
stempla pocztowego).

Miejsce nadsyłania prac:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie
ul. Brzegowa 67
57-100 Strzelin

z dopiskiem: „MÓJ ULUBIONY POLSKI PIŁKARZ”

Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.04.2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny