Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Mój wymarzony lizak” regionalny konkurs plastyczny dla dzieci

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, lubelskiego oraz śląskiego.

Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych) i tylko w formacie A4. Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac. W przypadku wysyłania większej ilości prac (np. z grupy/klasy) organizatorzy proszą  opiekunów o dołączenie zbiorczej listy osób biorących udział w konkursie.

Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:
- nadesłanie lub dostarczenie pracy pod wskazany adres i w wyznaczonym terminie,
- czytelne uzupełnienie „Metryczki pracy konkursowej”, którą należy na trwałe umocować (przykleić, zszyć) na odwrocie pracy, WAŻNE: na metryczce obowiązkowy jest podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy oraz opiekuna plastycznego
- umieszczenie pracy konkursowej w koszulce foliowej.

Termin nadsyłania prac upływa 30.04.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Adres do wysyłki:

Muzeum Lizaka w Jaśle
ul. Floriańska 42
38-200 Jasło

Komisja konkursowa dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria - uczestnicy w wieku od 3 do 6 lat
II kategoria - uczestnicy w wieku od 7 do 10 lat
III kategoria - uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat

Kryteria oceny prac: - estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy, - inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość, - samodzielne wykonanie.

 

Regulamin i karta zgłoszenia
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-15 lat

Region: województwa: śląskie, lubelskie, świętokrzyskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny