Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Moja mała ojczyzna, moje miejsce na ziemi – ogólnopolski konkurs plastyczny

Do udziału w konkursie  zapraszamy  Szkoły Podstawowe ze wszystkich województw w Polsce, zarówno z dużych jak i małych miast oraz wsi, od Bałtyku po Tatry.  Zachęcamy Was, uczniów do plastycznego przedstawienia najbliższej okolicy bądź regionu w którym mieszkacie i uczycie się. Proponujemy dokładnie zastanowić się i rozejrzeć, które miejsca w Waszej okolicy są Wam najbardziej bliskie i dlaczego? Jakie miejsca chcielibyście pokazać dzieciom z innych regionów Polski? Czy mieszkacie nad morzem? W górach? Nad rzeką? Blisko lasu? W mieście czy na wsi ? Polska, nasza ojczyzna jest bardzo piękna i zróżnicowana pod względem geograficznym, również w wielu miejscowościach możemy spotkać ciekawą architekturę tę najnowszą lub zabytkową. Zachęcamy do przedstawienia waszych spostrzeżeń w formie grafik, kolaży, rysunków i obrazów malarskich.

ZASADY UCZESTNICTWA
− uczestnicy: uczniowie klas IV-VII
− format pracy: dowolny
− technika: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż
− liczba prac: jedna praca od uczestnika, każda szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac
− opis: każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelny opis, zawierający:
• imię i nazwisko oraz wiek autora i klasę,
• imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana,
• nazwę i adres szkoły oraz telefon, fax, e-mail szkoły.

Prace należy dostarczyć do 1 marca 2018 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku
ul. Grobla IV/ 8
80-837 Gdańsk

W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla pocztowego. Do zestawu prac należy dołączyć listę autorów. Na opakowaniu prosimy napisać nazwę konkursu: ,, Moja mała ojczyzna”.
Listę autorów, nazwisko nauczyciela oraz dane szkoły należy wysłać również na adres mailowy
w formie do kopiowania.

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU
Barbara Mazur (organizator konkursu)
Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku
tel. kom. + 48 796-680-727
adres e-mail:barbara.maz47@gmail.com

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,MOJA MAŁA OJCZYZNA, MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS IV-VII
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ORGANIZATOR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 W GDAŃSKU
PATRONAT KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
PARTNERZY STOWARZYSZENIE NOWY PORT SZTUKI W GDAŃSKU

CELE KONKURSU
− zainteresowanie dzieci i młodzieży edukacją regionalną
− inspirowanie do własnej pracy twórczej,
− wychowanie dzieci i młodzieży przez sztukę i dla sztuki.

ZASADY UCZESTNICTWA
− uczestnicy: uczniowie klas IV-VII
− format pracy: dowolny
− technika: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż
− liczba prac: jedna praca od uczestnika, każda szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac
− opis: każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelny opis, zawierający:
• imię i nazwisko oraz wiek autora i klasę,
• imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana,
• nazwę i adres szkoły oraz telefon, fax, e-mail szkoły.
TEMAT KONKURSU
,,MOJA MAŁA OJCZYZNA, MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”
Zachęcamy Was, uczniów do plastycznego przedstawienia najbliższej okolicy bądź regionu
w którym mieszkacie i uczycie się. Proponujemy dokładnie zastanowić się i rozejrzeć, które
miejsca w Waszej okolicy są Wam najbardziej bliskie i dlaczego? Jakie miejsca chcielibyście
pokazać dzieciom z innych regionów Polski? Czy mieszkacie nad morzem? W górach? Nad rzeką?
Blisko lasu? W mieście czy na wsi ? Polska, nasza ojczyzna jest bardzo piękna i zróżnicowana pod względem geograficznym, również w wielu miejscowościach możemy spotkać ciekawą architekturę tę najnowszą lub zabytkową. Zachęcamy do przedstawienia waszych spostrzeżeń w formie grafik, kolaży, rysunków i obrazów malarskich.
TERMINARZ
Prace należy dostarczyć do 1 marca 2018 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku
ul. Grobla IV/ 8
80-837 Gdańsk
W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla pocztowego. Do zestawu prac należy dołączyć listę autorów. Na opakowaniu prosimy napisać nazwę konkursu: ,, Moja mała ojczyzna”.
Listę autorów, nazwisko nauczyciela oraz dane szkoły należy wysłać również na adres mailowy
w formie do kopiowania.
OCENA PRAC
Prace będą oceniane przez niezależne jury konkursowe, powołane przez organizatora. W składzie jury znajdują się gdańscy artyści plastycy.
NAGRODY
Zostaną przyznane nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane
do wystawy będą eksponowane w galerii Domu Sąsiedzkiego Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki
w Gdańsku, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku oraz w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50
w Gdańsku (http://sp50gdansk.pl/) oraz przesłane mailowo do nagrodzonych szkół do 7 marca 2018 roku.
Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Przysłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej eksponowanie oraz na opublikowanie nazwiska autora.
Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie
i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku w ramach realizacji celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz.926).

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU
Barbara Mazur (organizator konkursu)
Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku
tel. kom. + 48 796-680-727
adres e-mail:barbara.maz47@gmail.com

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 07.03.2018

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia, udział w wystawach

Przedział wiekowy: klasy 4-7 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny