Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Moja Polska niepodległa – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży „Moja Polska… Niepodległa”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek specjalnych.
1.    Grupa wiekowa: 8 - 10 lat
2.    Grupa wiekowa: 11 - 13 lat
3.    Grupa wiekowa: 14 – 16 lat
4.    Grupa wiekowa: 17 - 20 lat
5.    Uczniowie placówek specjalnych

Format prac: A3
Technika: dowolna plastyczna. Dozwolone są kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna być wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.

Praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie wypełnioną kartę zgłoszeniową. Brak lub źle wypełniona karta zgłoszeniowa wyklucza pracę z konkursu.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie i indywidualnie. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Uwaga - z danej placówki w każdej kategorii wiekowej można zaprezentować trzy prace plastyczne.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy składać osobiście lub przesłać pocztą  do dnia 31.10.2018r.
na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, u. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki z dopiskiem:  Konkurs plastyczny „Moja Polska…Niepodległa”. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje data wpływu pracy do Organizatora.

Kryteria oceny:
zgodność z tematyką, jakość wykonania, twórcza i oryginalna interpretacja tematu, estetyka pracy i poziom artystyczny.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Odbiór nagród wyłącznie osobisty. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu.

 

Regulamin, karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suwałkach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 8-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny