Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Moja wymarzona wakacyjna podróż – konkurs plastyczny dla przedszkoli

Przedszkole Niepubliczne PROMYK w Głogowie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Moja wymarzona wakacyjna podróż”.

CELE KONKURSU:

- zainteresowanie dzieci podróżami i aktywnym wypoczynkiem,
- rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych,

- rozwijanie wyobraźni dziecka,
- zachęcanie do działalności twórczej,

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.

Termin dostarczania prac: do 31.05.2018r.

Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, z wyłączeniem materiałów sypkich/spożywczych i plasteliny.
Format pracy max. A3.

Ilość prac z jednej placówki - max 3.

Kryteria oceny prac: oryginalność, samodzielność wykonania, kreatywność, estetyka pracy, pomysłowość, zgodność pracy z tematem konkursu.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną!

 

  • Ogłoszenie wyników nastąpi 08.06.2018r.

  • Dyplomy i podziękowania (drogą elektroniczną) otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu i opiekunowie.

  • Wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie: www.blizejprzedszkola.pl oraz www.promykglogow.edupage.org


 

Informacje dodatkowe:
Prace  zniszczone , nie posiadające metryczki lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie organizatorów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz ew. publikacji prac na swojej stronie, a także wykorzystania danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat  laureatów konkursu.
Decyzja organizatorów jest niepodważalna.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

 

KAŻDA PRACA POWINNA ZAWIERAĆ METRYCZKĘ: 

  • Imię i nazwisko dziecka,  • Wiek dziecka  • Nazwa i adres placówki,

  • Telefon placówki,

  • Imię, nazwisko, e-mail lub tel. kontaktowy nauczyciela pod kierunkiem, którego prace zostały przygotowane.


 

 

Prace należy przesyłać - do 31.05.2018r.  (liczy się data na stemplu pocztowym)  na adres :
Przedszkole Niepubliczne PROMYK
ul Budowlanych 1
67-200 Głogów

woj . dolnośląskie

 

Z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”.
Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną zgodę rodzica/opiekuna  na udział w konkursie:

„Wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym „Moja wymarzona wakacyjna podróż” oraz  przetwarzanie i wykorzystanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka zgodnie ust. z 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami”

………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

Koordynatorzy konkursu:

mgr Monika Żankowska
mgr Elżbieta Górska            kontakt: 76 834 21 17
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole Niepubliczne PROMYK

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 08.06.2018

Nagrody: dyplomy, upominki

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny