Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Moje anioły- konkurs plastyczny

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym "Moje anioły".

Wiek uczestników: od 6 roku życia

Kategorie wiekowe:
6-9 lat
10-12 lat
13-15 lat
powyżej 15 lat

Technika wykonania prac:
- prace płaskie, od A4 do 70x100 cm, dowolna technika plastyczna
- prace przestrzenne: wielkość i technika dowolne

Zgłoszenia prac do konkursu przyjmowane są do 20 stycznia 2014 roku. Zgłoszeń można dokonywać przez szkoły lub indywidualnie. Każda praca powinna być opisana:
imię i nazwisko,
wiek
nazwa i adres szkoły, placówki, adres e-mail
imię i nazwisko nauczyciela, wychowawcy, pod którego kierunkiem praca została wykonana.
(przy zgłoszeniach indywidualnych prosimy o podanie adresu domowego oraz numeru telefonu)

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. Ponadto najlepsze prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.

 

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Moje Anioły”

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury

im. Janusza Korczaka

w Chodzieży

www.mdkchodziez.com.pl

CELE KONKURSU:

prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży,
inspirowanie młodych twórców do doskonalenia swoich umiejętności plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 6 lat..
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

I kategoria              od 6 do 9 lat

II kategoria             od 10 do 12 lat

III kategoria            od 13 do 15 lat

IV kategoria            od 15 lat

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy przedstawiającej wizerunek anioła. Prace mogą być wykonane na płaszczyźnie, na formacie A4 lub większe(do formatu 100x70) w dowolnej technice plastycznej lub jako kompozycje przestrzenne – wielkość i technika dowolna.

Każda praca powinna posiadać trwale przymocowaną kartkę z informacją:
imię i nazwisko,
wiek
nazwa i adres szkoły, placówki, adres e-mail
imię i nazwisko nauczyciela, wychowawcy, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

UWAGA! W przypadku zgłoszenia indywidualnego prosimy o adres domowy autora i numer telefonu.

TERMIN:

Prace konkursowe prosimy przesłać do 20 stycznia 2014 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Staszica 17a

64-800 Chodzież

UWAGI:
Prace uszkodzone podczas transportu, niepodpisane, zwinięte w rulon, złożone, lub nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
O wynikach konkursu powiadomimy osobnym pismem.
Informacje na temat wyników konkursu będą też umieszczone na stronie MDK www.mdkchodziez.com.pl
Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i wyróżnienia, nagrodzone prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia, dyplomy

Przedział wiekowy: od 6 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny