Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Moje Anioły

 

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moje Anioły”ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka
w Chodzieży
www.mdkchodziez.com.pl


CELE KONKURSU:

prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży,
inspirowanie młodych twórców do doskonalenia swoich umiejętności plastycznychl.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 6 lat.
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

I kategoria              od 6 do 9 lat
II kategoria             od 10 do 12 lat
III kategoria            od 13 do 15 lat
IV kategoria            od 15 lat

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy przedstawiającej wizerunek anioła. Prace mogą być wykonane na płaszczyźnie, na formacie A4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej lub jako kompozycje przestrzenne – wielkość i technika dowolna.

Każda praca powinna posiadać trwale przymocowaną kartkę z informacją:
imię i nazwisko,
wiek
nazwa i adres szkoły, placówki,
imię i nazwisko nauczyciela, wychowawcy, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

UWAGA! W przypadku zgłoszenia indywidualnego prosimy o adres domowy autora i numer telefonu.

TERMIN:

Prace konkursowe prosimy przesłać do 4 stycznia 2013 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Staszica 17a
64-800 Chodzież


UWAGI:

Prace uszkodzone podczas transportu, niepodpisane, zwinięte w rulon, złożone, lub nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
O wynikach konkursu powiadomimy osobnym pismem.
Informacje na temat wyników konkursu będą też umieszczone na stronie MDK www.mdkchodziez.com.pl
Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i wyróżnienia, nagrodzone prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, którą będzie można zwiedzać do 20 marca 2013 roku.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia, dyplomy

Przedział wiekowy: od 6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny