Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Najpiękniejsza Szopka Betlejemska 2017” – wojewódzki konkurs rzeźbiarski

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście”        we Wrocławiu ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:
XXV WOJEWÓDZKI KONKURS RZEŹBIARSKI
„Najpiękniejsza Szopka Betlejemska 2017”

REGULAMIN

1. Wiek uczestników: od lat 7 do 16 (prace zbiorowe mogą być wykonane przez nie więcej niż dwie osoby)
2. Proponowane techniki realizacji: drewno, gałęzie, szyszki, tektura, papier, tkanina, mech, wosk, muszelki, kamienie (materiały ekologiczne), sznurek, guziki, wełna, masa solna, modelina, szkło, ceramika i co podpowie inwencja twórcza. NIE MOŻNA WYKORZYSTYWAĆ ZAKUPIONYCH W SKLEPACH, GOTOWYCH FIGUR ŚWIĘTEJ RODZINY.
3. Format: wymiary max 40cm x 30cm x 40cm (elementy szopki powinny być trwale przymocowane)
4. Prosimy o przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu i przesłanie do organizatorów nie więcej niż  5 (pięć) szopek.
5. Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: adres pocztowy, email i telefon placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 rok, Dz. U. nr 133 poz. 833 z póź. zm.)  podpisaną przez rodzica (tekst oświadczenia jest w załączeniu). UWAGA: proszę nadsyłane prace opakowywać w pudła kartonowe!
6. Placówka/szkoła zakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatorów dyplom  za udział w wystawie pokonkursowej i za promocję sztuki dziecięcej.
7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.
Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.
8. Prace prosimy nadsyłać na adres: MDK „Śródmieście”, 50-208 Wrocław, ul. Dubois 5; w terminie   do 28. 11. 2017 r., tel./fax 71 798 67 44; email: mdkwrsr@wp.pl; www.mdksrodmiescie.wroc.pl
O terminie wernisażu, (przewidywanym na 13. 12. 2017 r.) i wystawie która odbędzie się w Muzeum Etnograficznym – oddział Muzeum Narodowego (Wrocław, ul. Traugutta 111/113) powiadomimy            na naszej stronie internetowej MDK: www.mdksrodmiescie.wroc.pl

opiekunowie Galerii                                                                              dyrektor MDK „Śródmieście”
art. plast. Ewa Klara Kołakowska                                                           mgr Krzysztof Słupianek
art. plast. Anna Szuleszko

Kilka uwag o konkursie od organizatorów:

Wystawianie szopek betlejemskich jest zwyczajem zakorzenionym w tradycji świąt Bożego Narodzenia. Celem konkursu jest tę tradycję kontynuować i ożywiać nowymi znaczeniami.
Zgodnie z ikonografią w skład sceny figuralnej powinny wejść: święta rodzina – Jezus, Maria, Józef oraz towarzyszące im zwierzęta (osiołki, owieczki, krowy etc.) Mile widziane przez organizatorów konkursu będą też szopki, w których pojawi się więcej postaci, takich jak anioły, pasterze, trzej królowie i zwykli ludzie przybywający do stajenki, aby oddać pokłon Jezusowi.   

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko)…………
……………………………………………………………………………………………………………
dla potrzeb promocyjnych konkursu i wystawy (nazwa konkursu)…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 rok Dz. U. nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami

podpis rodzica/prawnego opiekuna…………………………………………………………………….

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-16 lat

Region: woj. dolnośląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy