Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„OBRAZY USŁYSZANE W CERKWI” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz wszelkiego typu szkół, w tym szkół specjalnych, z terenu całej Polski (wszystkie diecezje). Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
* szkoły specjalne
* przedszkola
* kl. I-III szkoła podstawowa
* kl. IV-VII szkoła podstawowa
* III kl. gimnazjum
* szkoły ponadgimnazjalne

Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Format prac A4-A3.
Utwory do których będzie tworzona praca powinny pochodzić z szerokiego zakresu utworów zaliczanych do muzyki cerkiewnej np. z Św. Liturgii, Całonocnego Czuwania. Można też wykorzystać akatysty, molebny i pieśni z Bohohłaśnika.

Każdą pracę należy opisać czytelnie wg wzoru podanego poniżej w regulaminie konkursu.
Organizatorzy czekają na prace do końca lutego. Prace będą prezentowane w czasie XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2019

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ POD ADRES:
Biuro Organizacyjne Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej
17-200 Hajnówka
ul. ks. A. Dziewiatowskiego 15

 

REGULAMIN

Śpiew cerkiewny stanowi oryginalny i niezwykle wysublimowany rozdział w historii europejskiej kultury muzycznej. Prawie nietknięty często zamknięty w murach świątyń i monasterów tworzy odrębny świat. Śmiało możemy powiedzieć, iż śpiew ten jest sztuką wielką, uderzającą bogactwem swych form, brzmień, intensywnością nastrojów i niezapomnianym urokiem. Piękno muzyki cerkiewnej niech stanie się dla Was inspiracją do stworzenia przepięknych prac, w drugiej już edycji tego wyjątkowego konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT.:„OBRAZY USŁYSZANE W CERKWI”

CELE KONKURSU:
* ukazanie piękna i niepowtarzalności muzyki cerkiewnej
* pobudzenie wyobraźni poprzez muzykę
* uwrażliwienie na wartości duchowe, artystyczne
* motywowanie do tworzenia samodzielnie prac plastycznych
* rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych

UCZESTNICY:
- w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół specjalnych, przedszkoli, szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- prace będą oceniane w grupach :
* szkoły specjalne
* przedszkola
* kl. I-III szkoła podstawowa
* kl. IV-VII szkoła podstawowa
* III kl. gimnazjum
* szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs jest otwarty dla wszystkich diecezji.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
Prace przygotowane do konkursu powinny być przygotowane do zaprezentowania.
Organizatorzy mogą nie przyjąć prac wykonanych niestarannie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dowolnej formie.
Nagrodzone prace nie będą zwracane uczestnikom.
Prace będą prezentowane w czasie XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2019

FORMAT PRAC:
A 4 lub A3

TECHNIKA PRAC:
- dowolna
- format prac A4-A3

Utwory do których będzie tworzona praca powinny pochodzić z szerokiego zakresu utworów zaliczanych do muzyki cerkiewnej np. z Św. Liturgii, Całonocnego Czuwania. Można też wykorzystać akatysty ,molebny i pieśni z Bohohłaśnika.

Do każdej z prac należy dołączyć krótką informację na temat utworu który zainspirował do jej powstania.

Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru, literami drukowanymi wg. wzoru na odwrocie:

IMIĘ........................................................................................
NAZWISKO............................................................................
SZKOŁA.................................................................................
KLASA....................................................................................
KATECHETA, tel....................................................................

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 28.II.2019r.

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ POD ADRES:
Biuro Organizacyjne Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej
17-200 Hajnówka
ul. ks. A. Dziewiatowskiego 15

ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej
- Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej - Lilla Busłowska
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy w Hajnówce
- Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii św. Trójcy w Hajnówce
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgoda na publikację wizerunku, pracy uczestnika oraz danych osobowych w intrenecie i innych mediach. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą o RODO.

Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: dzieci i młodzież

Region: otwarty

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny