Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Od ignoranta do eleganta” – ogólnopolski konkurs filmowy upowszechniający zasady savoir – vivre’u

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracę konkursową należy przygotować w zespołach, w skład których wchodzi do 6 uczniów.
Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe.

Zadanie  konkursowe:  krótkometrażowy  film – nie  krótszy niż  3  minuty  i  nie  dłuższy  niż  6  minut – promujący zasady savoir-vivre’u (przykładowe tematy: zachowanie w miejscach publicznych- komunikacja publiczna,  kino,  teatr,  sklep, szkoła, restauracja –z wyjątkiem przygotowania stołu; podróże, wakacje i  savoir-vivre za granicą, ubiór, kultura  dnia codziennego,  netykieta,  kontakty damsko-męskie,  kontakty między pokoleniami, inne zagadnienia savoir-vivre’u dotyczące przestrzeni publicznej).

Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest nadesłanie oryginalnej,  wcześniej  niepublikowanej pracy konkursowej do 27 kwietnia 2018r.na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów

(koniecznie z dopiskiem na kopercie: KONKURS FILMOWY).
Liczy się data stempla pocztowego.

 

regulamin

karta zgłoszeniowa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy