Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Odra – Rzeka Pozytywnej Energii. Konkurs na plakat naukowy

Doceniając znaczenie rzeki Odry, Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję ustanawiającą rok 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii. Odra jest jedną
z największych rzek Polski, jej dorzecze wchodzi w skład zlewiska Morza Bałtyckiego, ma 854,3 km długości i płynie przez teren trzech państw: Czech, Polski i Niemiec.

Jednym z kilku wydarzeń odbywających się w ramach obchodów Roku Odry jest konkurs na plakat naukowy, współorganizowany przez Bibliotekę Śląską w Katowicach.

Konkurs adresowany jest wyłącznie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie województwa śląskiego, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Praca konkursowa polega na przygotowaniu posteru (plakatu naukowego) o tematyce nawiązującej do rzeki Odry.

Szkoła może dokonać maksymalnie dwóch zgłoszeń, zespoły szkół (łączące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) mogą dokonać dwóch zgłoszeń w ramach każdej kategorii (łącznie cztery zgłoszenia). Prace można składać do 15 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego).

Biblioteka Śląska w Katowicach
pl. Rady Europy 1
Katowice 40-021

z dopiskiem: Konkurs „Odra – Rzeka Pozytywnej Energii”

W każdej z dwóch kategorii komisja konkursowa przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe sfinansowane z budżetu Województwa Sląskiego o wartości: I miejsce – 7000 zł, II miejsce – 5000 zł, III miejsce – 3000 zł oraz wyróżnienie – 1000 zł. Laureaci pierwszej nagrody z każdej kategorii będą mogli wygłosić referaty podsumowujące wykonane prace podczas konferencji organizowanej w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 11 października 2018 roku przez Urząd Marszałkowski w ramach Roku Odry — Rzeki Pozytywnej Energii.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Promocji Biblioteki Śląskiej, tel.: 32 20 83 739, e-mail: promocja@bs.katowice.pl.

Regulamin konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11 października 2018 roku

Nagrody: Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe sfinansowane z budżetu województwa śląskiego o wartości: a) I miejsce — 7 000 zł; b) II miejsce — 5 000 zł; c) III miejsce — 3 000 zł; d) Wyróżnienie — 1 000 zł.

Przedział wiekowy: od 7 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy