Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej

Regulamin


TERMIN

14-15.04.2018, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

CELE

upowszechnienie wśród młodzieży zainteresowanej piosenką aktorską -  sztuki interpretacji
popularyzacja piosenki aktorskiej
odkrywanie i rozwijanie talentów  wokalnych
doskonalenie poziomu wykonawczego młodych wokalistów
promocja talentów
integracja środowisk artystycznych
włączanie się w życie kulturalne miasta

ZASADY UCZESTNICTWA

Do Festiwalu zgłaszać się może młodzież i osoby dorosłe w wieku 16 - 27 lat, soliści lub małe zespoły wokalne (do 6 osób).
Solista lub zespół zobowiązany jest do zaprezentowania dwóch piosenek. Można przygotować kompozycje własne lub pochodzące z repertuaru innych wykonawców. Należy je przesłać listownie bądź drogą elektroniczną na nośnikach cyfrowych (płyta CD, Minidisc, mp3) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do 5 marca 2018. Mile widziane również video wykonywanych piosenek.
Do 19 marca 2018  Rada Artystyczna na podstawie nadesłanych nagrań zakwalifikuje wykonawców do finału Festiwalu. Uczestnicy o zakwalifikowaniu się do finału  zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Zakwalifikowani do finału uczestnicy prezentują w konkursie utwory nadesłane w zgłoszeniu - nie ma możliwości zmiany utworów!
Akredytacja w Festiwalu dla osób zakwalifikowanych wynosi 20 zł (płatne w czasie trwania imprezy).
Uczestnicy mogą korzystać z akompaniamentu własnego "na żywo" lub z przygotowanego pół - playbacku. Preferowany - akompaniament własny.

ZASADY OCENY

Prezentacje konkursowe oceniać będzie kompetentne Jury. Przy ocenie pod uwagę brane będą: oryginalność interpretacji, dobór repertuaru, walory głosowe, kultura sceniczna, ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna nagrody finansowe - Grand Prix, nagrody specjalne i wyróżnienia.
Laureat Festiwalu zostanie zakwalifikowany do udziału w Warsztacie Poezji Czynnej im. Edwarda Stachury
Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i upominki.

PROGRAM
W ramach Festiwalu odbywać się będą:

14.04.2018, godz. 15.00 - przesłuchania konkursowe,
15.04.2018,  godz. 12.00 - warsztaty wokalne dla wszystkich uczestników Festiwalu,
15.04.2018 godz. 18.00 – Koncert Galowy, a także recital gościa Festiwalu – Emiliana Kamińskiego, Kinoteatr "Adria"

UWAGI ORGANIZACYJNE

Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i odtwarzający, pianino elektryczne.
Koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów i  posiłków. Koszt pobytu uzależniony jest od wyboru standardu zakwaterowania.
Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia możliwa po kwalifikacji uczestnika do Festiwalu.
Zakwaterowanie w internacie (Internat Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 18). Koszt: 20 zł
Zakwaterowanie w pokojach o wyższym standardzie - koszt w zależności od wyboru pokoju (podany bezpośrednio przed imprezą).

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 16 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy