Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Aforystyczny MÓJ PATRIOTYZM, MOJA OJCZYZNA, W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Miejski Dom Kultury „Południe”, filia nr 1 w Katowicach – Piotrowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach


zapraszają do udziału w


Ogólnopolskim Konkursie Aforystycznym dla dzieci i młodzieży


MÓJ PATRIOTYZM, MOJA OJCZYZNA


W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ


CELE KONKURSU

  • Zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy twórczej.  • Promowanie młodych talentów literackich.  • Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.  • Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.


 

REGULAMIN KONKURSU

  1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby uczęszczające do szkoły podstawowej (kategoria I) oraz gimnazjum i szkoły średniej (kategoria II).


 

  1. Każdy uczestnik tworzy zdanie (nie musi to być zdanie pojedyncze :) ) na temat szeroko pojętego patriotyzmu i ojczyzny. Konkursowa wypowiedź powinna mieć charakter aforyzmu.


Aforyzm to inaczej sentencja, złota myśl, która formułuje 


w błyskotliwej formie ogólne spostrzeżenie, myśl filozoficzną, moralną.


źródło: spj.pl


Liczymy na prace, które będą

  • szczerą wypowiedzią na temat szeroko pojętego patriotyzmu i ojczyzny,  • w sposób ciekawy (metaforyczny) odnosić się do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.


Jeśli uczestnik, tworząc swój autorski aforyzm, zainspirował się innym tekstem kulturowym lub historycznym, należy podać dokładne źródło tej inspiracji.

3. Uczestnik może przysłać na konkurs JEDEN lub DWA aforyzmy. Nadesłanie pracy/prac jest równoznaczne z faktem, że zgłaszający nie narusza praw autorskich osób trzecich.

4. Prace należy wysłać do 26 października 2018 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino, ul. M. Sobańskiego 86, 40 – 685 Katowice z dopiskiem „Konkurs Aforystyczny” lub drogą elektroniczną na adres: sp32k_ce@poczta.onet.pl – w tym wypadku prace można przesłać do 28 października 2018 roku.

5. Każda praca – w pięciu egzemplarzach – powinna być podpisana godłem (słowem lub wyrażeniem, które jest umownym znakiem autora). Do prac należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę, w której umieszczamy następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, telefon kontaktowy opiekuna prawnego lub nauczyciela (ew. adres elektroniczny); imię i nazwisko nauczyciela. W wypadku przesłania pracy drogą elektroniczną rozwiązanie godła umieszczamy w osobnym dokumencie.

6. Do konkursu mogą być dopuszczone prace napisane odręcznie pod warunkiem czytelnego pisma.

7. Ochrona danych osobowych – Udział w Konkursie Aforystycznym, organizowanym przez MDK „Południe” oraz SP nr 32 w Katowicach, wymaga rejestracji uczestników, czyli podania: imienia i nazwiska ucznia, klasy, nazwy szkoły, telefonu kontaktowego opiekuna prawnego lub nauczyciela (ew. adresu elektronicznego); imienia i nazwiska nauczyciela. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane te przetwarzamy w celach organizacyjnych – jest to niezbędne do wykonania umowy. Dane usuwamy niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Podane dane osobowe nie będą przetrzymywane dłużej niż to jest konieczne i wynika z celu, którego dotyczy zgoda. Administratorem danych jest: SP nr 32 z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobańskiego 86 oraz Miejski Dom Kultury „Południe” z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeleńskiego 83. Inspektorem Ochrony Danych w MDK „Południe” w Katowicach jest Błażej Roguz (blazej.roguz@mdkpoludnie.com). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w Miejskim Domu Kultury „Południe” znajdziesz na stronie www.mdkpoludnie.com.

8. W skład jury Konkursu wejdą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 32 oraz pracownicy Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach: poloniści, historyk, poeta. Ogłoszenie wyników na stronach internetowych organizatorów nastąpi 31 października 2018 roku.

9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów z podaniem imienia i nazwiska autorów w celach promocyjnych Konkursu.

10. Gala rozdania nagród odbędzie się w dniu 12 listopada (poniedziałek) w Miejskim Domu Kultury "Południe" w Katowicach - Piotrowicach przy ul. Jankego 136. W ramach uroczystości uczestnicy imprezy wezmą udział w żywej lekcji historii z cyklu "Historia bez podręcznika" z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. O szczegółach imprezy laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

11. Na uroczyste podsumowanie Konkursu Aforystycznego zostaną zaproszeni – z podaniem godziny rozpoczęcia gali – laureaci oraz ich nauczyciele, którzy otrzymają dyplomy. Uczniowie otrzymają również nagrody książkowe.

12. Przybycie na uroczystość jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika, nauczyciela na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas gali finałowej, na potrzeby Konkursu.

13. Nieodebrane przez laureatów i ich nauczycieli dyplomy zostaną przesłane pocztą.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: MDK "Południe", filia nr 1 w Katowicach; SP nr 32 w Katowicach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6 - 20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny