Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs biblioteczny „Dzieci z wyspy Saltkråkan”

Jesteś uczniem klasy IV - VIII szkoły podstawowej?
Przeczytaj książkę „Dzieci z wyspy Saltkråkan” Astrid Lindgren i weź udział w konkursie.

Zadanie konkursowe:
Wakacje to wymarzony czas dla wszystkich dzieci. Wyobraź sobie, że niespodziewanie otrzymujesz zaproszenie od rodziny Melkersonów i najbliższe lato spędzasz z bohaterami książki „Dzieci z wyspy Saltkråkan”.
Opisz waszą przygodę. Praca pisemna powinna mieć do 5 000 znaków ze spacjami. Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej rozpowszechniane (również w Internecie). Jeden uczestnik może wysłać na Konkurs tylko jedną pracę.

Pracę należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs biblioteczny” w terminie do 1.10.2018 (decyduje data stempla pocztowego) wraz z wypełnionym formularzem konkursowym (dostępny na stronie www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl do wydrukowania) i oryginałami podpisanych dokumentów:
1)    zgodą przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu
2)    upoważnieniem dla opiekuna wyrażonymi na specjalnym formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3)    formularzem konkursowym stanowiącym Załącznik nr 3

Adres organizatora:
Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”
ul. Sarabandy 24 c
02-868 Warszawa

Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione do dnia 15 listopada 2018 roku zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany przez nich w zgłoszeniu adres o przyznaniu nagrody oraz o sposobie jej odbioru.

Nagrodami w konkursie są:
1 miejsce
Dla ucznia: laptop DELL i zestaw książek
Dla biblioteki: książki za 5 000 zł
2 wyróżnienia
Dla wyróżnionych uczniów: tablety Samsung i zestawy książek
Dla bibliotek: książki za 3 000 zł

Czas trwania konkursu: od 29 marca do 1 października 2018 roku.
Regulamin oraz formularze do pobrania ze strony konkursu.

 

konkurs biblioteczny
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 15.11.

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: klasa 4-8 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny