Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs biblioteczny plastyczno-literacki, dla uczniów szkół podstawowych

Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” w roku szkolnym 2016/2017 organizuje ogólnopolski konkurs biblioteczny dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I-III i IV-VI. Do konkursu uczeń może być zgłoszony przez nauczyciela lub bibliotekarza.

Zadaniem konkursowym w pierwszej kategorii wiekowej będzie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na temat związany z książką Grzegorza Kasdepke „Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki”, a dla uczniów klas IV-VI - praca pisemna w oparciu o książkę „Dom nie z tej ziemi” Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby.

KONKURS PLASTYCZNY
Jesteś uczniem I, II lub III klasy szkoły podstawowej?
Przeczytaj książkę „Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki” Grzegorza Kasdepke i weź udział w konkursie.
Zadanie konkursowe:
Mieszkańcy kamienicy, w której mieści się agencja detektywistyczna „Różowe okulary”  są zaniepokojeni. Detektyw Pozytywka zniknął w tajemniczych okolicznościach.
Jak uważasz? Gdzie jest detektyw Pozytywka? Może wybrał się na wymarzoną wycieczkę dookoła świata? A może udał się w podróż służbową? Wyrusz śladami detektywa Pozytywki. Przedstaw w formie pracy plastycznej (np. narysuj, namaluj, wykonaj komiks) mapę jego podróży oraz pamiątki, które zdobył podczas swoich wojaży. Zaproponuj także imię dla detektywa Pozytywki.

Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Preferowany format pracy to A3.

Pracę należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs biblioteczny. Detektyw” w terminie do 30.09.2017 (decyduje data stempla pocztowego) wraz z wypełnionym formularzem konkursowym (dostępny wewnątrz katalogu wydawniczego, do wielokrotnego kopiowania oraz na stronie www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl do wydrukowania) i oryginałami podpisanych dokumentów:  zgodą przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz upoważnieniem dla opiekuna wyrażonymi na specjalnym formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Organizator bierze pod uwagę tylko prace przysłane w wymienionym powyżej terminie. Wysłane pocztą tradycyjną zgłoszenia bez wypełnionego Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

Nagrody:
1 miejsce
Dla ucznia: laptop Toshiba i zestaw książek
Dla biblioteki: książki za 5 000 zł
2 wyróżnienia
Dla wyróżnionych uczniów: tablety Samsung i zestawy książek
Dla bibliotek: książki za 3 000 zł

regulamin_detektyw

Więcej informacji na temat plastycznej części konkursu można znaleźć na tej stronie

 

KONKURS LITERACKI
Jesteś uczniem IV, V lub VI klasy szkoły podstawowej?
Przeczytaj książkę „Dom nie z tej ziemi” Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby i weź udział w konkursie.

Zadanie konkursowe:
Zwyciężone zło czasami powraca… Marysia ponownie musi się zmierzyć z domem nie z tej ziemi. I tym razem prosi o pomoc ciebie. Jakie masz pomysły na zdjęcie z domu i jego mieszkańców złego czaru? Opisz waszą przygodę. Praca pisemna powinna mieć do 5 000 znaków ze spacjami.

Pracę należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs biblioteczny. Dom” w terminie do 30.09.2017 (decyduje data stempla pocztowego) wraz z wypełnionym formularzem konkursowym (dostępny wewnątrz katalogu wydawniczego, do wielokrotnego kopiowania oraz na stronie www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl w zakładce Dom nie z tej ziemi do wydrukowania) i oryginałami podpisanych dokumentów:  zgodą przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz upoważnieniem dla opiekuna wyrażonymi na specjalnym formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Organizator bierze pod uwagę tylko prace przysłane w wymienionym powyżej terminie. Wysłane pocztą tradycyjną zgłoszenia bez wypełnionego Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

Nagrody:
1 miejsce
Dla ucznia: laptop Toshiba i zestaw książek
Dla biblioteki: książki za 5 000 zł
2 wyróżnienia
Dla wyróżnionych uczniów: tablety Samsung i zestawy książek
Dla bibliotek: książki za 3 000 zł

Więcej informacji na temat literackiej części konkursu można znaleźć na tej stronie.

Czas trwania konkursu: od 31 marca do 30 września 2017 roku

Ocenie jury zostaną poddane oryginalność pracy, pomysłowość oraz wkład twórczy, a w przypadku drugiej kategorii wiekowej także wyobraźnia i biegłość językowa.

Konkurs trwa od 31 marca do 30 września, a ogłoszenie wyników nastąpi 15 listopada 2017 roku.

regulamin_dom

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 listopada 2017

Nagrody: rzeczowe - sprzęt elektroniczny i książki

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny