Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs dla uczniów “Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce”

Konkurs jest imprezą towarzyszącą XVII Poznańskim Targom Książki 2018-Pegazik. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.

Prace konkursowe muszą mieć formę pisemną.
Prawo uczestnictwa posiada każdy uczeń. Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie, być zgłoszeni przez rodziców, opiekunów, szkołę, bibliotekę lub inną placówkę pracującą z młodzieżą szkolną. Uczestnictwo w konkursie  jest nieodpłatne.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania prac.

Wszystkie prace powinny być opatrzone tytułem oraz zawierać:
imię i nazwisko autora,
nazwę, adres i e-mail szkoły oraz klasę,
w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo
w konkursie.


Prace wraz z pełną wymaganą informacją należy przesłać do dnia 31 STYCZNIA 2018 roku na adres:

Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
ul. F. Ratajczaka 44, 60-734 Poznań

z dopiskiem: Konkurs „Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce”.

Oceniane będą tylko prace zawierające pełne dane.

 

REGULAMIN KONKURSU

Karta zgłoszenia

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny