Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA DZIECIĘCĄ KSIĄŻKĘ ARTYSTYCZNĄ

Książka artystyczna ma wieloletnią tradycję i jest także świetnym sposobem edukowania młodych twórców dającym im szerokie pole kreacji. Działania takie uczą dzieci świadomego korzystania z szerokiego spektrum technik i metod plastycznych, a także pozwalają oswoić je z różnymi, często niekonwencjonalnymi materiałami. Jednocześnie uczą twórczego i kreatywnego myślenia oraz rozwijają wyobraźnię.

Każdy z uczestników powinien własnoręcznie wykonać książkę artystyczną przy użyciu wybranej techniki plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż, rzeźba, techniki łączone). Całość powinna przyjmować formę książki artystycznej : tradycyjnej, unikatowej, reliefu, obiektu, asamblażu, rzeźby itp.

Konkurs jest częścią Festiwalu Dziecięcej Książki Artystycznej i ma charakter otwarty, adresowany jest do  dzieci i młodzieży klas I - VII szkoły podstawowej .
Każdy uczestnik powinien dostarczyć (nadesłać) jedną pracę w technice „książka artystyczna”.
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami wykonanymi własnoręcznie.

Tematyka prac jest dowolna, podobnie jak format.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, fotografia, grafika itd.).  Całość powinna przyjmować formę książki artystycznej : tradycyjnej, unikatowej, reliefu, obiektu, asamblażu, rzeźby itp. Prace mogą być wykonane z najróżniejszych materiałów np. papieru, drewna, szkła, metalu,  tworzyw sztucznych, przedmiotów gotowych, elementów pochodzących z natury i innych.

Prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej i przyznane zostaną następujące miejsca: Grand Prix, I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia.

Prace należy  nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr1
im. Wł. Jagiełły w Strykowie
ul. Warszawska 39
95-010 Stryków

regulamin konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 19.05.2018

Nagrody: nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 7 - 14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny