Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Góry – moje miejsce na ziemi” edycja VII

Kochasz góry i wędrówki po nich, twoją pasją jest również fotografia? Serdecznie więc zapraszamy do udziału w siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” – do podzielenia się pięknem odwiedzonych górskich krain, oraz ich flory i fauny. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, bez względu na poziom doświadczenia, jak i sprzęt którym rejestrujemy zdjęcia. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach, powyżej i poniżej 18 lat, oraz w kategorii „Nagroda Publiczności”. W kategoriach głównych poniżej i powyżej osiemnastego roku życia, nagrody przyzna w toku obrad trzy osobowe jury.

Prace konkursowe można zgłaszać od 15.07.2019 do 15.09.2019 roku, każdy uczestnik może nadesłać do trzech fotografii. Dopuszcza się również zgłaszanie do konkursu prac wielozdjęciowych – pod warunkiem że stanowią tematycznie powiązane serie, a łączna ich liczba nie przekracza trzech, a całkowita liczba zgłoszonych zdjęć nie może przekroczyć 18 zdjęć.

Wymagania techniczne:
Zgłaszane zdjęcia muszą mieć minimum 2400px szerokości oraz 1300px wysokości, przy czym ich waga maksymalna nie może przekraczać 7mb dla jednego zdjęcia. Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne dla których minimalna szerokość pozioma to 2560px, dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniu sepii, oraz zdjęcia HDR.

Zdjęcia należy wysłać w postaci elektronicznej w dowolnych formatach graficznych, jako załącznik do e-maila na adres: konkurs@zyciepisanegorami.pl – przy czym łączna waga zgłaszanych zdjęć nie może przekroczyć 25mb, w przypadku zgłoszenia serii zdjęć, łączna waga zdjęć nie może przekraczać 50mb.

Zgłaszane zdjęcia powinny być ponumerowane a numer powiązany z opisem, lub zawierać w nazwie tytuł zdjęcia.

W wiadomości prócz zdjęć należy podać poniższe informacje w kolejności ich dodawania:

TYTUŁ ZDJĘCIA (obowiązkowo)
LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej (obowiązkowo) przy czym:
loginem mogą być: dowolne hasło lub imię (poza własnym), kombinacja cyfr i nazwy
loginem nie mogą być: własne imię i nazwisko, linki, nazwy i adresy stron internetowych, profili społecznościowych, oraz słowa wulgarne, lub obrażające uczucia i poglądy innych osób
zgodę lub jej brak na uczestnictwo w rywalizacji o nagrodę publiczności na łamach portalu Facebook (szczegóły w sekcji C.3 regulaminu – „Nagroda publiczności”) / (obowiązkowo)
miejsce i datę wykonania (nie obowiązkowo)
model aparatu fotograficznego (nie obowiązkowo)
mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia, co przedstawia sfotografowana scena / obiekt (nie obowiązkowo)
wypełniony skan, lub czytelne zdjęcie wypełnionego załącznika zgody na udział w konkursie osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia (szczegóły w części D.1) / (obowiązkowo)

 

Na laureatów oczekują atrakcyjne nagrody o łącznej wartości około 4500zł. W puli znalazły się plecaki i torby fotograficzne, plecaki, akcesoria turystyczne, oraz biwakowe, przenośny głośnik bluetooth, PowerBanki, elektroniczne opaski SmartBand, oraz ciekawe książki i filmy. Zapraszamy do udziału – do podzielmy się z innymi pięknem gór!

 

Terminarz:

- nadsyłanie prac: od 15.07.2019 do 15.09.2019 r.
- zamknięcie etapu głosowania w kategorii „Nagroda Publiczności”: 20.09.2019
- ogłoszenie wyników w kategorii „Nagroda Publiczności”: 21.09.2018
- obrady jury: od 16.09.2019 do 30.09.2019 r.
- ogłoszenie wyników w kategoriach głównych: 01.10.2019

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie http://zyciepisanegorami.pl/gory-moje-miejsce-na-ziemi-edycja-vii

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 01.10.2019

Nagrody: Na laureatów oczekują atrakcyjne nagrody o łącznej wartości około 4500zł. W puli znalazły się plecaki i torby fotograficzne, plecaki, akcesoria turystyczne, oraz biwakowe, przenośny głośnik bluetooth, PowerBanki, elektroniczne opaski SmartBand, oraz ciekawe książki i filmy.

Przedział wiekowy: trzy kategorie, do 18 lat, powyżej i nagroda publiczności

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny