Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Pasja życia”

Regulamin konkursu


Temat: Inny?


Organizatorzy: Fundacja KOLOROWO oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego,

Partner: Fundacja RAZEM,

Portal internetowy do prezentacji prac i projektu: www.pasjazycia.com

Cele konkursu:
– uwrażliwienie na problem „odmienności” człowieka ze względu na kolor skóry, pochodzenie, poglądy, kulturę, wyznanie, status majątkowy,
– zwrócenie uwagi na problem uchodźcy, w szczególności dotyczący dzieci,
– uczulenie młodzieży na częste osamotnienie w rodzinie, grupie rówieśników, społeczeństwie,
– ukazanie radości oraz smutku wynikającego z „inności”,
– promocja kultury współczesnej,
– rozwijanie pasji i uzdolnień.

Regulamin konkursu:
Termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2018 r.
Prace należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@pasjazycia.com

Zasady udziału w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 15 do 20 roku życia.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
Każde zdjęcie należy przesłać w dwóch wielkościach: 1020 pix dłuższy bok (poglądowa) oraz w pełnej rozdzielczości (do druku).
Zdjęcia z dodatkowymi elementami jak ramka, datownik itp. nie będą dopuszczone do konkursu.
Przesyłane pliki w formacie JPG należy oznaczyć kolejnymi numerami odpowiadającymi numerom opisu zdjęcia w oświadczeniu (załącznik nr 1). Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową na adres fundacji:

Fundacja KOLOROWO
90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/3
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „INNY?”.

Wyboru zwycięskich prac dokona profesjonalne Jury.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I – młodzież w wieku od 15 do 17 roku życia,
Kategoria II – młodzież w wieku od 18 do 20 roku życia.

Decyzja Jury jest niepodważalna. Nazwiska autorów finałowych prac opublikowane zostaną na stronie internetowej.
Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Wernisaż prac odbędzie się w marcu 2018r.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 15-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny