Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Życie jest piękne” 2017

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, amatorów i profesjonalistów. Osoby niepełnoletnie biorą udział za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs od jednego do ośmiu zdjęć, maksymalnie po dwa zdjęcia z każdego tematu: Miasto, Natura, Kulinaria, Moda. Każdemu uczestnikowi przysługuje tylko jedno zgłoszenie.

WARUNKI TECHNICZNE
a) Wszystkie prace muszą być w kadrach prostokąt pionowy - bardzo ważne!
b)długość krótszego boku minimum 2250 pikseli
c) prace muszą posiadać proporcje boków 3:4
d) fotografie nie mogą być powiększane cyfrowo
e) akceptowane formaty plików to: jpg, tiff), tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB
g) nazwa pliku powinna zawierać godło autora i jednocyfrowy numer fotografii (również w przypadku przesłania tylko jednej pracy) oraz ewentualnie tytuł, wg wzoru: godło_numer.jpg lub godło_numer_tytuł.jpg

Na konkurs można zgłaszać prace które nie były dotychczas publikowane w magazynach z numerem ISSN albo ISBN. Prace konkursowe zapisane na płcie CD, DVD lub nośniku pendrajw wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres Kieleckiego Centrum Kultury do 30 września 2017r.
(decyduje data stempla pocztowego).

Prace konkursowe z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym można także wysyłać drogą elektroniczną poprzez ogólnodostępne transfery jak Wetransfer.com lub podobne z powiadomieniem na adres:
zjp@kck.com.pl do 30 września 2017r.
Organizatorzy konkursu proszą o nie przesyłanie zdjęć drogą mailową.

Zwycięskie fotografie będą tworzyć kalendarz na 2018 rok, ponadto autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrodę finansową.

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 01.12.2017

Nagrody: finansowe

Przedział wiekowy: młodzież i dorośli

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny