Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski Konkurs Językowo-Plastyczny “Idiom…ink”

Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.

Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu.


Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującej idiom angielski oraz napisaniu samego idiomu. Format pracy – dowolny.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 4-7 oraz gimnazjów.
Każda placówka ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac (jedna od uczestnika). Prace konkursowe mogą być również zgłaszane indywidualnie.
Praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, imię i nazwisko opiekuna.
Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, samodzielność, pomysłowość, zastosowane techniki, poprawność językowa.
Dyplomy i nagrody otrzymają laureaci i ich opiekunowie.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Udział w konkursie jest jednoczesną akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację prac oraz nazwisk.
Termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego) 13 czerwca 2018 roku.
Prace należy przesłać na adres:

Zespół Szkół w Kępicach
ul. Szkolna 1
77-230 Kępice
z dopiskiem „Idiom…ink”
Więcej informacji pod mailem  eschool@vp.pl oraz pod numerem telefonu 504541650 a także na fanpage'u szkoły.

(inf. nadesłana)

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.06.2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 11-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny