Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs literacki dla młodzieży „Płynąć pod prąd”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny.
Konkurs jest organizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Adresowany jest do uczniów, którzy ukończyli 13 lat. Prace są oceniane w dwóch kategoriach: wiersz i proza, oddzielnie dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia udziału należy dokonać wyłącznie na stronie internetowej konkursu, używając formularza "Rejestracja". Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem stosowania się do niego oraz terminów podanych na stronie internetowej konkursu.

Prace nie powinny przekroczyć 4 stron tekstu formatu A4, obowiązuje czcionka o rozmiarze 12 i interlinia 1,5 wiersza. Wskazane jest udokumentowanie pracy zdjęciami lub innymi materiałami graficznymi. W żaden sposób nie zwiększają one objętości pracy.

Prace muszą być indywidualne, napisane w języku polskim, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach - dotyczy to także publikacji internetowych. Prace nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Ważne terminy:
- do 15 kwietnia 2019  zgłoszenie udziału
- do 15 kwietnia 2019  nadesłanie pracy
- do 5 maja 2019 ogłoszenie wyników
- październik 2019 wręczenie nagród

Uczestnik zobowiązany jest do oznaczenia pracy numerem otrzymanym po zarejestrowaniu się na stronie internetowej konkursu. W pracy nie podajemy żadnych danych dotyczących autora, opiekuna naukowego czy szkoły.

Prace ocenia Jury powołane przez organizatora zgodnie z kryteriami podanymi na stronie internetowej konkursu. Jury zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia uczestników konkursu.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 5 maja 2019

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: od 13 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny