Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo, poświęconym twórczości Zofii Kossak.

Głównym założeniem konkursu jest promocja twórczości literackiej Zofii Kossak wśród dzieci i młodzieży, ponadto również pobudzenie kreatywności i zachęcenie do nowatorskiego podejścia do dzieł polskiej pisarki oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności literackich i artystycznych młodego pokolenia.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie komiksu zainspirowanego wybranym fragmentem utworu Zofii Kossak (fragmenty do pobrania poniżej).

Praca konkursowa ma być wykonana na jednej  karcie brystolu  A3,  z rysunkami i dialogami do wybranego fragmentu utworu.

Każda praca powinna zawierać:
a) tytuł komiksu,
b) minimum 2 ilustracje,
c) minimum jedną wypowiedź narratora,
d) minimum 4 wypowiedzi bohaterów w „dymkach”.

Technika  wykonania pracy może być dowolna,  przy  czym dopuszcza się wzbogacenie rysunków elementami wypukłymi (typu naklejki, tkaniny),jak również wycinkami (z gazet, fotografii, wydruków, itd).
Konwencja  komiksu  może  być  dowolna (np.   przygoda, baśń, romans,   science-fiction, fantasy, akcja, horror, kryminał, itd.). Komiks ma być samodzielną i oryginalną pracą ucznia. Praca musi być napisana wyłącznie pismem odręcznym. Praca nie może być oprawiona. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, a Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.

Na prace organizatorzy czekają do 15 grudnia 2018 roku. Prace powinny być wysłane na podany poniżej adres korespondencyjny Towarzystwa oraz opatrzone dopiskiem „Konkurs literacko-plastyczny Zofia Kossak na nowo - komiksowo” + kategoria wiekowa.

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie
42-217 Częstochowa
Skr. pocztowa 868

 

Kontakt: towarzystwo.szembekow@gmail.com

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania.

Fragmenty twórczości Zofii Kossak do pobrania:
1. Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata
2. Topsy i Lupus
3. Bursztyny
4. Ku swoim
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.03.2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych i średnich

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny